Financiële ondersteuning

Voor het MVI-Energie is een tenderregeling opgezet. De tenderregeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI Energie was open van 3 april tot 17 oktober 2017. De tenderregeling bestaat uit 3 programmalijnen, waarbinnen projecten konden worden ingediend.

  1. Vernieuwende en verbindende werkwijzen die anders omgaan met weerstand
    De implementatie van energie-innovatie leidt niet zelden tot allerlei vormen van weerstand. Weerstand is echter nooit zonder reden. Het MVI-E programma is op zoek naar vernieuwende werkwijzen. Werkwijzen waarbij relevante actoren op zo’n manier betrokken raken dat dit als geheel meer menselijk, sociaal, fysiek, natuurlijk en/of financieel kapitaal oplevert en de implementatie van energie-innovatie makkelijker wordt.
  2. Vernieuwing van het innovatiesysteem / ketens
    Of energie-innovatie daadwerkelijk tot implementatie komt in de praktijk heeft sterk te maken met de wijze waarop diverse actoren in de keten met elkaar samenwerken. Het MVI-programma zoekt vernieuwende ketenbenaderingen die de implementatie van energie-innovatie bevorderen en stimuleert (nieuwe) intermediaire organisaties die een rol kunnen spelen op schakelpunten in het energie-innovatiesysteem.
  3. Gebruiker-gedreven prototyping van energie-innovaties
    Prototyping van energie-innovaties (al dan niet geheel anders ‘geframed’), waarbij (technisch gedreven) ontwikkelaars en innovatoren de institutionele en andersoortige context vroegtijdig meenemen. Zij maken de waarden en behoeften van het relevante actorveld het uitgangspunt van een iteratief ontwikkelproces, om op basis daarvan de energie-innovatie vorm te geven.