Energiemaatregelen op bedrijventerreinen (1)

Succesvolle energiemaatregelen realiseren op Nederlandse bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen is veel energiewinst te behalen. Maar het blijkt moeilijk om deze potentie te verwezenlijken. Door de diversiteit in bedrijven en lage prioriteit van energie staan investeringen om ondernemers te benaderen niet in verhouding tot de opbrengsten. Voor initiatiefnemers zijn rendabele organisatiemodellen nodig, met participatiestrategieën en producten die ondernemers handelingsperspectieven bieden.

Onderzoeksvraag

Met welke organisatiemodellen, energieproducten en -diensten kan een initiatiefnemende organisatie succesvolle energiemaatregelen realiseren op verschillende bedrijventerreinen in Nederland met verschillende mkb-ondernemingen?

Onderzoeksmethode

In dit project hebben TNO en IVAM samen met 3 bedrijventerreinenorganisaties en Cofely onderzocht welke strategieën het meest geschikt zijn om mkb-ondernemingen te motiveren om energiemaatregelen te nemen op bedrijventerreinen. De onderzoekers hebben zich gefocust op parkmanagementorganisaties van bedrijventerreinen: wat kunnen zij doen om de investering in duurzame innovaties voor mkb’s te vergemakkelijken? Om de parkmanagementorganisaties hierbij te helpen, hebben de onderzoekers de mkb’s op bedrijventerreinen in kaart gebracht. Ze hebben bekeken in welke segmenten deze doelgroep te verdelen is, aan wat voor energiebesparende producten zij behoefte hebben en hoe zij het beste kunnen worden benaderd.

TNO en IVAM hebben de ervaring uit de praktijk aangevuld met wetenschappelijke inzichten. De strategieën en modellen die daarmee zijn ontstaan worden in pilots van de consortiumpartners in de praktijk getest. De leerervaringen uit die pilots worden vervolgens verwerkt en hebben tot een keuzemodel geleid. Dat helpt initiatiefnemende organisaties om de (bij de situatie passende) ondernemerssegmenten, energieproducten en -diensten en organisatiemodellen te kiezen.

Resultaten

Uit het onderzoek zijn 4 typen ‘persona’s’ geïdentificeerd. Die zijn representatief voor de doelgroep (parkmanagementorganisaties). In de huidige fase van het onderzoek zoomen de onderzoekers verder in op hoe deze persona’s het beste aan te spreken zijn op hun duurzaamheidsgedrag. Bijvoorbeeld door een bijdrage aan een beter milieu te benadrukken of door met financiële argumenten te komen. Via een bijeenkomst voor het hele bedrijventerrein of via een informatieve e-mail.

De onderzoekers hebben een snelstartgids gemaakt met daarin strategische ‘best practices’. Deze snelstartgids geeft parkmanagementorganisaties handvatten om collectieve energieprojecten op hun bedrijventerreinen te beginnen. Ook beschrijven ze hoe zij de doelgroep op het bedrijventerrein het beste kunnen bereiken. Op welke persona’s moeten zij zich focussen, met welke boodschap, via welke kanalen en met welke energieproducten of -aanbiedingen?