Kennisdossier Legionella in de energietransitie

Tapwater douche

TKI Urban Energy heeft van verschillende bedrijven en organisaties uit haar netwerk de behoefte vernomen om een eenvoudig overzicht te maken van relevante zaken over Legionella met betrekking tot de energietransitie in de gebouwde omgeving. Denk aan legionellaregelgeving, veelvoorkomende discussiepunten over die regelgeving en innovaties voor veilig warmtapwater.

Met dit kennisdossier wil TKI Urban Energy kennis verzamelen om de uitvoerders van de warmtetransitie en de uitvoerders van de legionellaregelgeving dichter bij elkaar te brengen. De doelgroep van dit kennisdossier bestaat daarom uit innovators, fabrikanten, systeemontwerpers, installateurs en (lokale en nationale) beleidsmakers uit zowel de energie- als watersector.

Meer informatie leest u in het volledige kennisdossier en de managementsamenvatting van het kennisdossier