Kennisdossier Legionella in de energietransitie

Tapwater douche

De TKI Urban Energy heeft van verschillende bedrijven en organisaties uit haar netwerk de behoefte vernomen om een eenvoudig overzicht te maken voor de energietransitie in de gebouwde omgeving relevante zaken over Legionella, legionellaregelgeving, innovaties voor legionellaveilig warmtapwater en de belangrijkste discussiepunten rondom de regelgeving.

Met dit kennisdossier wil de TKI Urban Energy kennis verzamelen om de uitvoerders van de warmtetransitie en de uitvoerders van de legionellaregelgeving dichter bij elkaar te brengen. Voor het opstellen van dit kennisdossier heeft de TKI Urban Energy met bijna 30 experts uit zowel de energie- en watersector contact gehad.

Meer informatie leest u in het volledige kennisdossier en de managementsamenvatting van het kennisdossier