Kennis systeemintegratie

Afb

In het dossier systeemintegratie kijken we naar het marktsysteem, de infrastructuur en flexibele oplossingen.

 

Publicaties

In dit rapport wordt onderzocht of de Nederlandse industrie zich ook kan aanpassen aan mogelijke verstoringen in de toekomst in het verspreiden van duurzame energietechnologieën.

Dit huidige verkennende onderzoek onderzoekt het niveau en de kwaliteit van kennis aan de hand van succesvol afgeronde onderzoeksprojecten op dit gebied.

Dit rapport geeft inzicht in de verwachte extra scheepbewegingen in de Noordzee als gevolg van de aanleg, het onderhoud en de ontmanteling van de windparken op het NCP en de uitdagingen die dit met zich meebrengt zowel logistiek op zee, als veiligheidsvraagstukken.

 

Kennisdeling

  • 2 maart 2021: TKI Wind op Zee LIVE - Systeemintegratie

Samen met Ruud van den Brink (TNO) en Frank Wiersma (TenneT) duiken we in de toekomst van systeemintegratie. Daarnaast gaat Bob Meijer in op het TKI Wind op Zee programma en diverse financieringsinstrumenten. David Molenaar (Siemens Gamesa) zal ons meer vertellen over de samenwerking met Siemens Energy en de ontwikkeling van een oplossing die een elektrolyzer volledig integreert in een offshore windturbine als één gesynchroniseerd systeem om direct groene waterstof te produceren.