Kennis natuur en ruimte

Afb

In het dossier systeemintegratie kijken we naar de net positieve contributie, multi-use in wind parken, reduceren van emissies en circulariteit & ruwe materialen.

 

Publicaties

Dit rapport geeft inzicht in de opwekprofielen voor offshore windenergie en offshore zonne-energie voor de Nederlandse economische zone van de Noordzee, de impact van het combineren van offshore wind en offshore zonne-energie op de business case, de balancering kosten van het net, en op de benodigde optimale capaciteit van de TenneT-infrastructuur.

Dit onderzoek geeft potentiële oplossingen die de risico's van meervoudig gebruik kunnen verminderen en de ontwikkeling hiervan kunnen vergemakkelijken. Ook de verzekerbaarheid van multiuse risico’s worden uitgelicht.

Dit rapport licht de grote uitdagingen uit gericht op de succesvolle uitrol van zo’n enorme hoeveelheid offshore windvermogen.

Deze studie heeft de relatieve geschiktheid van bestaande, geplande en mogelijke toekomstige windparklocaties op de Noordzee in beeld gebracht voor een aantal vormen van medegebruik met betrekking tot een kweek van een aantal soorten schelpdieren en zeewier en niet-bodemberoerende vangst van een aantal soorten vissen, schaaldieren en weekdieren.

 

Kennisdeling

  • 2 november 2021: TKI Wind op Zee LIVE – Circulariteit

Aan de tafel zitten David Molenaar (CEO Siemens Gamesa), Sophie Kwizera (Action Aid), Harald van der Mijle Meijer (TNO), Dorothy Winters (AYOP & Port of Amsterdam) en Nina Vielen-Kallio (ECHT) om te exploreren hoe we circulaire windparken kunnen bouwen. Wim Robbertson van Business in Wind krijgt bezoek van onze vlogger Daan. Wim vertelt ons alles over zijn bedrijf en waarom hij begon met het ontmantelen, recyclen en hergebruiken van windturbines op land.

 

Extra