Kennis en Innovatieagenda 2016-2019

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) vormt de ruggengraat van de Topsector Energie. Hierin worden voor alle thema’s en Technology Readiness Levels (TRLs) de onderzoeks- en innovatieopgaven uitgewerkt. De Kennis- en Innovatieagenda wordt in 2017 herzien, waarbij de uitwerking van de transitiepaden van de energietransitie worden gevolgd. Dit zal onder meer betekenen dat interdepartementale agenda’s koersbepalend zullen zijn en dat er nog sterker zal worden ingezet op een sector doorkruisende aanpak.

Concept Kennis- en Innovatieagenda’s 2020-2023

Op 26 april 2019 stelde het kabinet 25 missies vast. Op basis daarvan stelden de topsectoren hun Kennis- en Innovatieagenda’s op. Deze conceptagenda's zijn voor 95% gereed.

Ze vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant. Hierin leggen alle betrokken partijen de afspraken vast over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatie agenda’s. Wilt u alvast deze concept-versies bekijken? Kijk dan op topsectoren.nl/innovatie.

Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019

Download de documenten van de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019.

Topsector Energie NWO-bijdrage 2016-2017