Kennis en Innovatieagenda 2016-2019

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) vormt de ruggengraat van de Topsector Energie. Hierin worden voor alle thema’s en Technology Readiness Levels (TRLs) de onderzoeks- en innovatieopgaven uitgewerkt. De Kennis- en Innovatieagenda wordt in 2017 herzien, waarbij de uitwerking van de transitiepaden van de energietransitie worden gevolgd. Dit zal onder meer betekenen dat interdepartementale agenda’s koersbepalend zullen zijn en dat er nog sterker zal worden ingezet op een cross-sectorale aanpak.

Download de documenten van de Kennis en Innovatieagenda 2016-2019.

Topsector Energie NWO-bijdrage 2016-2017