Exportagenda

Nederland kan zich in het buitenland vooral onderscheiden door een multidisciplinaire aanpak en integrale oplossingen. Samen met de andere Topsectoren heeft de Topsector Energie een overkoepelend thema afgesproken: Sustainable Urban Delta. Onder deze paraplu worden duurzame oplossingen in het buitenland neergezet.

De toegevoegde waarde van veel innovaties komt voort uit cross-overs tussen verschillende sectoren en functies. Het zit hem in een geïntegreerde aanpak met integrale oplossingen.

Voorbeeld: Holland: a Sustainable Urban Delta

Een voorbeeld is de tuinbouwsector die gedeeltelijk in de energiebehoefte van een stad voorziet of energie en grondstoffen uit afvalwater terugwint. Deze oplossingen zijn bouwstenen voor de internationale positionering van Nederland als leverancier van ‘smart solutions for sustainability’.

Voorbeeld: Green Dragon Lake: aanpak voor China

Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid hebben een integrale duurzame strategie ontwikkeld voor Green Dragon Lake, een stadsdeel van Beijing. In 2015 heeft een Chinees-Nederlands team samengewerkt aan de eerste stappen van een conceptuele strategie voor dit gebied. Het plan is in oktober 2015 overhandigd aan een vertegenwoordiging van China Development Oriënt, een aan de Chinese Development Bank gelieerd ontwikkelingsbedrijf, tijdens het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander. Meer informatie

Programmatische agenda

De programmatische agenda maakt de kansen in strategische markten concreet. Het aanbod innovatieve Nederlandse kennis, diensten en producten wordt gematcht met vraag en behoeften vanuit de buitenlandse markten. Hiervoor brengt de Topsector Energie de inzichten in van bedrijven, TKI’s, RVO.nl, exportnetwerken en het postennetwerk van de Nederlandse ambassades.