Internationale export en kennisagenda

Internationalisering is van groot belang voor de Topsector Energie.

In het Energieakkoord staan daarom afspraken over het ontwikkelen van de internationaliseringsagenda. Bij het uitvoeren van deze agenda ligt de focus op intensieve samenwerking met de andere topsectoren en internationaal delen van kennis.

Nieuws