Innovaties op het vlak van energieflexibiliteit

Innovatieve producten en diensten van koplopers in de sector

Nederland wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto’s gaan de gasketel en verbrandingsmotor vervangen. Door het hele land zijn steeds meer windmolens en zonneparken te vinden. Zowel het aanbod van elektriciteit als de vraag naar elektriciteit groeit dus. Maar soms waait het hard, en soms nauwelijks. Dat gegeven stelt nieuwe uitdagingen aan de verbindende schakel in het geheel: de elektriciteitsnetten. Het sleutelwoord? Flexibiliteit. Daarmee kan de elektriciteitsvoorziening stabiel worden gehouden en lokale overbelasting worden voorkomen.

Gelukkig zijn er vele innovators die zich bezighouden met energieflexibiliteit. Zij bieden belangrijke oplossingen in een steeds grilliger energiesysteem. In dit dossier staan de meest veelbelovende en succesvolle projecten van dit moment op een rijtje.

TKI Urban Energy ontwikkelt energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Hiermee versterkt zij de economische concurrentiekracht van betrokken bedrijven en kennisinstellingen.

De meest opzienbarende innovaties

Ruim 250 innovatieprojecten zijn de laatste vier jaar samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen opgezet. Van de 45 afgeronde projecten hebben een aantal innovaties hun weg naar de markt gevonden of zijn daarnaar op weg. Hieronder een lijst met de meest opzienbarende innovaties.

Hedgehog Applications levert batterijsystemen aangestuurd door slimme software

Nadat Hedgehog Applications startte met het opvangen en hergebruiken van remenergie uit treinen, hebben ze zich gespecialiseerd in batterijsystemen voor het opslaan van duurzame elektriciteit, inclusief slimme software die effectieve aansturing van de batterijen mogelijk maakt. Hedgehog gebruikt daarvoor open softwareprotocollen die de samenwerking met andere partijen zoals Maxem vereenvoudigt.

Greenflux ontwikkelt softwaresystemen voor EV laadpalen

Greenflux biedt verschillende services aan waaronder slim laden. Dit doen zij via een cloudsysteem, waardoor hun slim-ladensysteem makkelijk opschaalbaar is. Dit maakt het mogelijk om grote groepen elektrische auto's tegelijk op te kunnen laden met energie die is opgewekt door de zon. Energiebedrijven als Eneco krijgen steeds meer interesse in slim laden om dit te kunnen koppelen aan hun energieverkoop.

Peeeks creëert door slimme boilers flex-voordelen voor consumenten

Peeeks helpt om apparaten in huishoudens slimmer aan te sturen. Gezinnen besparen geld door bijvoorbeeld hun boiler pas te laten opwarmen wanneer er een overschot aan duurzame wind- of zonne-energie op het net is.

Elektrische auto’s flexibeler opladen? Het kan met Vandebron’s smart charging platform

Door de smart charging dienst van Vandebron krijgt netbeheerder TenneT de flexibiliteit die het wil: het laden van honderden auto’s kan op afstand worden gestart en gestopt. Consumenten die meedoen verdienen zo geld en gaan sneller ‘om’.

Jedlix creëert een whitelabel app om elektrische auto’s goedkoop en flexibel op te laden

In de Jedlix-app geven automobilisten hun vertrektijd aan, waarna de prijs van de stroombeurs APX bepaalt wat het beste moment is om goedkoop en duurzaam te laden. De app is beschikbaar als whitelabel-app voor verschillende autofabrikanten. Zowel consumenten als fabrikanten gaan zo sneller ‘om’.

ICT Group’s softwareplatform EnergyNXT balanceert energieverbruik voor o.a. industrie

Het softwareplatform EnergyNXT van ICT Group helpt om de opwek en het verbruik van diverse apparatuur op elkaar af te stemmen. Binnen een gebouw, maar ook tussen meerdere gebouwen. Hierdoor daalt de energierekening en stijgt de netstabiliteit. Een duidelijke versneller voor de energietransitie.

AI forecasting software van Dexter Energy voorspelt energieverbruik

Dexter Energy gebruikt een Artificial Intelligence-weerman om energiebedrijven te helpen de vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Het modelleren van zon- en windenergie gebeurt met behulp van geavanceerde forecasting software, die zo de energietransitie helpt versnellen.

Ed.mij voorspelt en optimaliseert energieverbruik en -opwek voor minimaal stroomoverschot

Ed.mij helpt bedrijven om te voorspellen hoeveel duurzame stroom zij opwekken. Ed.mij stemt hun elektriciteitsvraag daarop af, bijvoorbeeld door machines tijdelijk uit te schakelen of op andere momenten te laten draaien, en verkoopt alle overtollige energie aan de energiemarkten. Ed.mij versnelt zo de energietransitie.

Peta Watts voorspelt en vermarkt duurzame stroomproductie en -consumptie

Peta Watts helpt bedrijven om hun duurzame stroomproductie- en consumptie te voorspellen. Door grote accu’s te plaatsen kan de software van Peta Watts bovendien overcapaciteit opslaan en voor de beste prijs verkopen op de energiemarkten. Zo versnelt Peta Watts de energietransitie.

Software van Sympower creëert balans voor netbeheerder TenneT

Door de elektriciteitsvraag bij bedrijven aan te passen, helpt Sympower om het elektriciteitsnet in balans te houden. Dit gebeurt automatisch, door bijvoorbeeld machines tijdelijk uit te schakelen of productie te verplaatsen naar een ander tijdstip – zonder dat de klant er last van heeft.

Recoy voorspelt energieverbruik en verwaardt overtollige energie

Recoy berekent voor bedrijven met een hoog stroomverbruik hoe ze hun energiegebruik slim kunnen inregelen en maakt inzichtelijk hoeveel een bedrijf kan verdienen met eigen opgewekte stroom. Zo helpt Recoy de energietransitie te versnellen.

Spectral ontwikkelt een smart-building platform voor opslag, beheer en verkoop van opgewekte energie

Spectral helpt energy communities, gebiedsontwikkelaars en windparkeigenaren om inzicht te krijgen in opgewekte energie. Door het softwareplatform kunnen ze hun eigen duurzame energie beheren, opslaan en voor de optimale prijs verkopen. Zo draagt Spectral bij aan een snellere energietransitie.

Energieflexibiliteit: geleerde lessen uit de praktijk

Wilt u meer weten over de geleerde lessen tijdens de uitvoering van bovenstaande projecten? Benieuwd waarin de praktijk weerbarstiger bleek dan gedacht. Download hier het Navigant-onderzoek ‘Energieflexibiliteit in de gebouwde omgeving’, uitgevoerd op verzoek van TKI Urban Energy.

Sluit aan bij de Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen

Wilt u net als deze partijen een bijdrage te leveren aan de vermindering van het energieverbruik of het versnellen van de energietransitie? Of wilt u in contact komen met mede-innovators die zich bezighouden met dit thema? Sluit u dan aan bij de Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen. Binnen deze community kan actief kennis worden uitgewisseld over wat er nu al mogelijk is en welke kansen er in het verschiet liggen, wat de ontbrekende puzzelstukjes zijn en welke nieuwe mogelijkheden er zijn voor innovatie. Meer informatie