Innovatieprogramma

Inhoud van deze pagina
Fietser op industriële plant

De procesindustrie is een belangrijke economische factor in de Nederlandse economie, en is ook een grote gebruiker van energie- en grondstoffen. Meer dan een derde van het totale (finale) energiegebruik wordt gebruikt in de industrie. Meer dan 70% daarvan is warmte. Inclusief het gebruik van energiedragers als grondstof is zelfs 46% (ca. 1100 PJ) van het totale energieverbruik toe te rekenen aan de industrie. Daarmee is de industrie ook verantwoordelijk voor meer dan 40% van de nationale CO2-emissies. Deze uitstoot moet verregaand worden teruggebracht om de nationale doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. 

In het Klimaatakkoord zijn de energie-innovaties vertaald in zes missies voor 2050. TKI Energie en Industrie werkt aan de Missie Industrie, oftewel Missie C: een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050. Binnen de missie zijn Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) uitgewerkt met de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkeldoelen om de missie te realiseren. Zo bieden de MMIP’s handvatten voor bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen om te investeren in de ontwikkeling van innovatie. In de afgelopen jaren zijn meer dan 180 projecten opgezet voor duurzame innovaties in de industrie. Denk aan project met thema's als circulaire grondstoffen, CCS, warmtehergebruik, maximaliseren van procesefficiency, productie van waterstof en digitalisering.

Voor Missie C (industrie) zijn drie Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP's) geformuleerd:

Missie:

C. Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050

Tussendoelen:

In 2030:

  • worden 50% minder primaire grondstoffen verbruikt;
  • zijn de broeikasgasemissies van productie- processen en afvalsector verminderd tot circa 36 Mton CO2-equivalent;
  • is verduurzaming van het industriële warmte-systeem tot 300 ºC bereikt;
  • zijn elektrificatie en CO/CO2 hergebruik geëffectueerd
  • wordt CCS kosteneffectief ingezet;
  • is duurzame waterstofproductie op weg naar implementatie;
  • worden biogrondstoffen gezien als standaard.

MMIP's:

6. Sluiting van industriële
kringlopen.
7. CO2-vrij industrieel warmtesysteem.
8. Elektrificatie en radicaal
vernieuwde processen