Innovatielink

logo innovatielink

Het mkb speelt een belangrijke rol in innovatie. Innovatie die nodig is om van Nederland een duurzame samenleving te maken. In de wirwar van financieringsregelingen, samenwerkingsverbanden, kennisinstellingen en mogelijke klanten, is het voor het mkb een uitdaging om hun innovatie-ambities te realiseren.

Innovatielink helpt mkb-ondernemers in de sectoren chemie, energie en biobased economy bij vragen en knelpunten op de weg van concept naar markt. InnovatieLink is een initiatief van de topsectoren Energie en Chemie om het innovatieproces in deze sectoren te versnellen.

Wat kunt u verwachten van InnovatieLink?

  • Een netwerk van ervaren innovatiemanagers dat startende en groeiende ondernemers helpt bij leggen van de juiste contacten en het oplossen van knelpunten
  • Coördinatie van ChemieLink - een landelijk netwerk van innovation LABs en Centers for Open Chemical innovation met ca 300 bedrijven
  • Aanjager van innovatieve communities in energie, chemie en biobased economy
  • InnovatieAtlas - een landelijk overzicht van meer dan 200 innovatieve bedrijven in de sectoren energie, chemie en biobased economy
  • FinancieringsAtlas - een landelijk overzicht van ruim 200 partijen die innovaties financieel ondersteunen
  • Hubs voor regionale activiteiten en ondersteuning in Rotterdam en Groningen
  • Activiteiten om innovatieve bedrijvigheid en samenwerking te stimuleren
  • Exposure - vergroten van de zichtbaarheid van innovatief mkb

Meer informatie? Ga naar www.innovatielink.nl.