Programma

In het Plan van aanpak Human Capital Agenda 2015-2017 (HCA) staat hoe de Topsector Energie, de overheid en het onderwijs investeren in talenten, opleidingen en werk-naar-werktrajecten.

Werkpakketten

De HCA creëert randvoorwaarden voor de werkgelegenheidsgroei tot 2020. Alle Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) binnen de Topsector Energie dragen bij aan de 5 prioriteiten:

  • Vergroten (zij)instroom – meer energietechnici op de arbeidsmarkt
  • Scholieren voortgezet onderwijs interesseren voor energietechniek
  • Vergroten instroom sector energie via topsectorbeurzen
  • Vernieuwing huidige opleidingsaanbod beroepsonderwijs
  • Permanente scholing docenten in het beroepsonderwijs

Met deze 5 prioriteiten draagt de Human Capital Agenda bij aan het Energieakkoord.

Platforms voor praktijkgericht onderzoek

Hogescholen bundelen hun kennis en kunde in platforms en verbinden en stroomlijnen zo praktijkgericht onderzoek rond diverse energiethema’s, in samenwerking met TKI’s kennisinstituten en marktpartijen. De platforms zijn:

HCA en Techniekpact

De Human Capital Agenda werkt ook mee aan het Techniekpact dat de Topsector Energie samen met onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk in 2013 ondertekende. Het Techniekpact zet zich in voor meer én beter technisch onderwijs op alle niveaus: van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs.