Prioriteiten

In de notitie Human Capital Agenda TSE - Vooruitblik 2020 staan op hoofdlijnen de activiteiten voor 2020. Stapsgewijs zal hier het komend half jaar invulling aan worden gegeven.

1. Meer energietechnici op de arbeidsmarkt

Afgestudeerden kunnen straks snel en effectief aan het werk binnen de sectoren waar tekorten zijn of aan het ontstaan zijn. De pilots intersectorale scholing in duurzame energietechnologieën dragen bij aan dit doel uit de HCA. De pilots sluiten aan bij het project uit de bouw- en installatiesector BuildUpSkills. Duurzame Energie Koepel, Netbeheer Nederland, Energie Nederland en Nederland ICT voeren dit mede uit.

2. Scholieren voortgezet onderwijs interesseren voor energietechniek

Op de momenten dat leerlingen in het voortgezet onderwijs in aanraking komen met wetenschap, bèta en technologie, moeten bedrijven betrokken zijn. Zo zien leerlingen wat het vak in de praktijk betekent en kunnen opleidingen hun aanbod goed afstemmen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Onder meer Jet-Net, TechniekTalent.nu, Stichting Techniek Promotie en techniekonderwijs.nl zijn hier al volop mee bezig.

3. Vergroten instroom energiesector via topsectorbeurzen

De energiesector spoort bedrijven aan om te investeren in nationaal en internationaal talent door beurzen ter beschikking te stellen voor relevante opleidingen. Bedrijven kunnen nu meedoen met 3 programma’s:

  1. Proces Technology Talent Program: voor hbo-studenten procestechnologie.
  2. Werken en leren met energie: beurzen voor hbo-studenten werktuigbouwkunde en elektrotechniek.
  3. Community voor Energie Top Talenten (CETT) informatie en inspiratie in een online community voor studenten.

4. Vernieuwing huidige opleidingsaanbod beroepsonderwijs

Topsector Energie wil een publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs realiseren. In hbo centres of expertise (CoE’s) en mbo-centra voor innovatief vakmanschap (CiV’s) bevorderen ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen de kwaliteit van het technisch onderwijs.

Vind deze CoE’s en CiV’s op de kaart op de website van Katapult, een netwerk van 149 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 4500 bedrijven en 4.000 docenten. Doel is om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren.

Twee centres of expertise zijn officieel door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap toegekend:

  • Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is een initiatief van het energiegerelateerde bedrijfsleven en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). SEECE onderzoekt duurzame elektrische energie, verbetert energieonderwijs en vergroot de uitstroom van studenten met expertise in duurzame elektrische energie.
  • Energy Transition Centre (EnTranCe) is een initiatief van BAM, GasTerra, Gasunie, Imtech en Hanzehogeschool Groningen, en onderdeel van de Energy Academy Europe. Studenten, onderzoekers en bedrijven kunnen de faciliteiten van EnTranCe gebruiken om hun goede ideeën over energieproducten en -diensten te ontwikkelen.

In 2018 is het landelijke mbo-programma ‘De uitdaging’ gestart waarin ruim 20 ROC’s en AOC’s  samenwerken aan het opleiden van voldoende goede vakmensen die kunnen omgaan met de innovatieve energie-oplossingen van de toekomst.

5. Teacher’s Learning

Hoe vergaar je als docent op innovatieve wijze kennis over de laatste energieoplossingen én hoe pas je nieuwe didactische methoden toe. Energie-innovaties vergen continue kennisontwikkeling van docenten. Het programma Teacher’s learning in Energy [pdf] van de Topsector Energie speelt hier op in, onder meer via workshops en een landelijke expertisegroep in energieonderwijs.