Energy Outlook Conferentie

De Energy Outlook Conferentie is een jaarlijkse conferentie en is gestart in 2016 met als doel het beroepsonderwijs mee te nemen in de toekomst van de energietransitie en de rol van human capital daarin.

Ieder jaar nodigen wij inspirerende sprekers uit die een blik op de toekomst kunnen werpen van de energietransitie, onderwijs en arbeidsmarkt. 

De Energy Outlook Conferentie is nu voor het tweede jaar online in de vorm van een webinar.

Het onderwerp van juni 2021 was: Het onderbuikgevoel van de energietransitie! 
 

In de energietransitie draait het niet alleen om rationele keuzes en technische oplossingen. Ook de onderbuik spreekt mee. Hoe vol komt Nederland te staan met windmolens? Zijn er straks wel voldoende elektrische laadpunten? Blijft energie wel betaalbaar? Tijdens de Energy Outlook Conferentie van de Topsector Energie gingen gastsprekers in op de vraag hoe om te gaan met gevoelens van onzekerheid.

De sprekers verbonden in dit webinar de ontwikkelingen die zij zien met de emotie die dit kan geven bij mensen in hun werk, in hun huis, in andere omstandigheden (de onderbuik). De conferentie werkte toe naar een van de oplossingen hiervoor: het goed opleiden van professionals. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in het op een professionele en deskundige wijze meenemen van mensen in de transitie en mensen tegelijkertijd de kennis te geven hier zelf sturing aan te geven.

Gastsprekers: 

  • Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe
  • Marion Braams, Vice President Expert bij CGI
  • Eefje Cuppen, Hoogleraar Governance of Sustainability aan de Universiteit Leiden
  • Rob Verhofstad, Voorzitter College van Bestuur van de HAN
  • Antoinette de Bruijn, Wijkgerichte Energietransitie Spijkerkwartier Arnhem
  • Patrick Hoogenbosch, Integrale Wijk Verduurzaming Spijkerkwartier Arnhem

Bekijk hier de conferentie terug

 

Deze Energy Outlook Conferentie is aangeboden door de Topsector Energie. In samenwerking met NL AI Coalitie, dutch digital delta en Sociaal - Economische Raad (SER). Met medewerking van Provincie Drenthe, Universiteit Leiden, HAN Hogeschool, CGI en Wijkgerichte Energietransitie Spijkerkwartier Arnhem.