Energietalenten

In Energietalenten werken masterstudenten en bedrijven intensief samen aan energietransitie. Energietalenten is een van de beursprogramma’s van de energiesector en vormt een belangrijke pijler van de Human Capital Agenda (HCA) die de aansluiting tussen onderwijs en het innovatieve bedrijfsleven versterkt.

Energietalenten is een hechte community van studenten die fungeren als ambassadeurs voor de energiesector. De 20 masterstudenten die meedoen aan het ambitieuze programma krijgen volop kansen. De deelnemende bedrijven bieden hen onder meer interessante projecten, workshops, excursies en stages aan. Ook ontvangen de studenten 2 jaar lang een beurs.

Als tegenprestatie vraagt de Topsector Energie hen om andere studenten en scholieren te inspireren over de energiewereld én om de unieke kansen daarin onder de aandacht te brengen.

Het Energietalenten-netwerk steunt op de volgende pijlers:

 • Ambassadeurschap: Nieuwe generaties studenten informeren over de energiesector en stimuleren om in deze sector te gaan werken.
 • Netwerk: Een actief netwerk van energieprofessionals opbouwen die blijvend met elkaar samenwerken om met innovatieve oplossingen te komen voor de vraagstukken die er zijn. De bedrijven krijgen de kans om kennis te maken met de Nederlandse energiestudenten.
 • Community: Studenten krijgen de mogelijkheid hun netwerk uit te breiden onder Nederlandse studenten en bedrijven. Dat helpt in de voorbereiding op een professionele carrière in de energie-industrie.

De website www.energietalenten.nl biedt uitgebreidere info over activiteiten/projecten én de mogelijkheid om de gezichten achter het netwerk te leren kennen. Tevens fungeert deze site als een samenwerkingsplatform voor de deelnemers aan Energietalenten.

Deelnemende universiteiten aan Energietalenten

De geselecteerde studenten voor Energietalenten volgen een Masteropleiding met een aan energie en/ of duurzaam gerelateerd programma aan de Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente of Universiteit Utrecht.

Deelnemende organisaties

 • NOPEGA
 • TenneT
 • Talent voor Transitie
 • Stedin
 • Engie
 • SPIE
 • Enexis
 • RWE