Energietalenten

Energietalenten

In het programma Energietalenten werken masterstudenten en bedrijven intensief samen aan energietransitie. Energietalenten is een van de beursprogramma’s van de energiesector en vormt een belangrijke pijler van de Human Capital Agenda (HCA) die de aansluiting tussen onderwijs en het innovatieve bedrijfsleven versterkt.

Energietalenten is een hecht netwerk van studenten die fungeren als ambassadeurs voor de energiesector. De studenten hebben allemaal affiniteit met duurzame energie en een gemeenschappelijk doel: het versnellen van de energietransitie.

Ieder jaar wordt er een nieuwe lichting van ±15 nieuwe studenten geworven, wat maakt dat elk jaar ongeveer 30 studenten actief deelnemen aan het netwerk. Actief deelnemen houdt in dat een student zich gedurende deze twee jaar inzet om middels gastlessen op middelbare scholen het belang en de noodzaak van een energietransitie uit te dragen. Ook wordt van de student verwacht dat hij/zij aanwezig is tijdens inhouse-dagen en zich inzet binnen een van de werkgroepen. In ruil daarvoor ontvangt iedere aangesloten student een financiële ondersteuning gelijk aan de collegekosten voor twee jaar + een netwerk binnen de energiesector welke voor de gehele professionele carrière relevant kan zijn.

Deelnemende universiteiten

De aangesloten studenten zijn afkomstig uit verschillende studentensteden en volgen allemaal een meerjarige energie gerelateerde masteropleiding. Een vereiste is dat de student de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst.

Deelnemende bedrijven

  • NOPEGA
  • TenneT
  • Talent voor Transitie
  • Stedin
  • Engie
  • SPIE
  • Enexis
  • RWE
  • HVC

De website www.energietalenten.nl biedt uitgebreidere informatie over activiteiten/projecten, én de mogelijkheid om de gezichten achter het Energietalenten netwerk te leren kennen. Tevens kan worden kennisgemaakt met de aangesloten bedrijven.