Mbo

leerlingen van het mbo in de klas

De energietransitie zal veel impact hebben op decentraal niveau zoals bij zon-PV, warmtepompen, elektrische auto’s, nieuwe energiediensten en het energiezuiniger of energieneutraal maken van woningen en andere gebouwen. Daar komt veel werk bij kijken. Vaak in de vorm van producten en diensten die nu nog onbekend zijn bij bedrijven en hun personeel. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is voor de realisatie van de energietransitie? In ‘De Uitdaging’ werken wij - roc’s, hogescholen, bedrijven en gemeenten - samen aan de versnelling en opschaling van regionale, goed werkende initiatieven voor meer arbeidscapaciteit.

Hoe gaan wij dat doen?

 In ‘De Uitdaging’ pakken wij de volgende 7 actielijnen op:

  • De ontwikkeling van een digitaal leerplatform voor duurzame energie voor het delen van leermiddelen.
  • Experimenten met energie innovatieprojecten en daarin leren van elkaar.
  • Experiment van kwalificatiedossiers naar kwalificatiekader.
  • Uitwerken van een klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo.
  • De ontwikkeling van concepten voor regionale opleidingsinfrastructuur.
  • Leven lang ontwikkelen: slimme strategieën voor bij-, op- en omscholing.
  • Vernieuwing van werkprocessen: slimmer werken met minder mensen.

Succesvol in de praktijk

In de geest van ‘De Uitdaging’ zetten wij ons nu al regionaal op innovatieve manier in voor goed en efficiënt opgeleide professionals.

Zo is in Utrecht Overvecht een unieke samenwerking van de grond gekomen, die het werken in de bouw, renovatie en techniek promoot. Bouwbedrijven, opdrachtgever (de woningcorporatie), scholen en de gemeente Utrecht werken samen om werkzoekenden op te leiden tot vakmensen. In deze opleiding zijn de kandidaten 4 dagen per week aan het werk bij een project in hun omgeving en gaan zij 1 dag per week naar school. De kracht van deze lokale aanpak zit in de concrete en herkenbare drijfveer om te kiezen voor de bouw. De drempel om te kiezen voor een bouwopleiding wordt hiermee een stuk lager.

De impact van dit soort krachtige regionale voorbeelden beperkt zich vaak tot de eigen regio. ‘De Uitdaging’ doorbreekt dit. Zo krijgen deze regionale voorbeelden op meer plekken navolging.