De Uitdaging

Wij, onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten, zetten ons in voor de ambities van het klimaatakkoord. Om dit succesvol uit te voeren is voldoende en goed opgeleid technisch personeel nodig. Met het experiment ‘De Uitdaging’ maken wij ons sterk voor een grotere instroom en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs. We doen dat ook voor nascholing van werkenden en de regionale opleidingsinfrastructuur. Hierbij denken en handelen wij buiten de gebaande paden.

De Uitdaging en mbo

Wij formuleerden met ‘De Uitdaging’ de gezamenlijke ambitie om onze bijdrage aan deze grote maatschappelijke opgave verder te vergroten. Door veel meer gezamenlijk op te trekken, kennis te delen en afspraken te maken over ontwikkeling van nieuw onderwijs in het mbo komen we sneller tot resultaten. Samen komen wij verder en zijn we krachtiger. In de komende jaren intensiveren wij onze samenwerking via de zeven actielijnen van ‘De Uitdaging’. Meer weten over onze plannen voor het mbo?

Lees meer op onze mbo-pagina.

De Uitdaging en hbo

De impact van de klimaatambities op hoe wij het leren en ontwikkelen faciliteren is groot. Het klimaat trekt zich niets aan van de structuren rondom sectoren, disciplines en opleidingsniveaus. Vaak is een mix nodig om tot oplossingen met effect te komen. Door de ambities in het Klimaatakkoord en de hoeveelheid werk die hieruit voortvloeit, neemt de complexiteit toe. Daarom willen wij intelligentie organiseren om slim te opereren. In de regio’s hebben wij hard gewekt aan het opzetten van publiek-private samenwerkingen (Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap). Om deze publiek-private samenwerkingen te ondersteunen, pakken wij deze uitdagingen samen op volgens 5 actielijnen. Meer weten over onze plannen voor het hbo?

Lees meer op onze hbo-pagina.

De gemeenschappelijke Uitdaging

De programma’s voor het mbo en hbo binnen ‘De Uitdaging’ werken toe naar één gezamenlijke inzet. Zij richten zich daarbij op:

  • Het vergroten van de wendbaarheid van het beroepsonderwijs samen met bedrijven en overheid (het mbo en hbo willen samen met het vmbo de krachten regionaal bundelen om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen)
  • Het opstellen van een kennisagenda gekoppeld aan Human Capital (wat is er de komende jaren nodig aan kennisontwikkeling?)
  • Scholing vernieuwen en versnellen: actief inzetten op learning communities (oa innovaties koppelen aan kort- en lang cyclische opleidingstrajecten)
  • Prikkels verkennen voor meer instroom (campagnes voor imagoverbetering en/of financiële prikkels)
  • Leren van elkaar (‘good practices’ helpen implementeren in andere regio’s of opschalen)  
  • In alles staat de regio centraal.

Onze Partners

Samen met onze partners gaan wij ‘De Uitdaging’ aan. Onderwijs, ondernemers en overheid werken intensief samen om de gestelde doelen in het Klimaatakkoord te kunnen realiseren.

Marsha Wagner, programmamanager Human Capital Agenda van Topsector Energie vertelt: “Als wij niet heel snel actie ondernemen, dan leidt dat tekort aan personeel tot een achterstand in het ontwikkelen van innovaties om de energietransitie mogelijk te maken en uiteindelijk tot een stagnerende economie.” Lees het hele artikel.

Lees meer over Onze Partners.