Hulpvragen vanuit de community

Hier vind je de hulpvragen uit de Smart Energy Community

De hulpvragen zijn ook langs gekomen tijdens de webinars van de Smart Energy Community. Die kun je hier terugkijken.

Webinar 11: Build together! De kansen voor slimme energiediensten binnen kantoorgebouwen

“We maken software voor flexibiliteitsaansturing en zoeken bedrijven en adviseurs in de regeltechniek om tech-partnerschappen op te zetten. Onze software is open source en wordt ook in vroege fasen voor simulatie (digital twin) gebruikt. Bij wie moet ik met een demo langs?”
  (Nicolas HöningSeita Energy Flexibility – @email)
 
EScom heeft een warmtepaneel ontwikkelt die achter het PV-paneel warmte uit het paneel maar bovenal uit de lucht onttrekt als bron voor de warmtepomp. Wij zijn op zoek naar vastgoed met een energieprobleem en een verbruik boven 30.000m3 die samen willen kijken hoe we dit kunnen oplossen.”
  (Corné DijkshoornEscom@email)
 
“Zijn er bedrijven of onderzoekers die meer willen horen over de mogelijkheden om een slimme energiedienst voor woningen of kantoorgebouwen te testen in field lab The Green Village?”
 (Lidewij van Trigt – The Green Village@email)
 

Build together! Eerste fysieke netwerkbijeenkomst van de Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen

"We zoeken partijen met laadpalen op netaansluitingen met zonne-energie of EPEX-spotprijzen, of partijen die betrokken zijn bij dit soort projecten. ​Ook energieconsultants, projectontwikkelaars en technische dienstverleners.’" (Erik de Bruijn​ - stekkerapp -  @email​)

"Met ons Smart Energy Platform kunnen wij in industriële processen informatie verzamelen (o.a. energiemonitoring) ten behoeve van aggregator diensten zoals peakshaving." (James Meijer​ -  van Egmond Groep - @email

"Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor ons team, uiteenlopend van CTO en CCO tot R&D/mechanical engineers, waaronder een werkplaats manager en lab personeel." (Yorick Baljeu ​- AquaBattery - @email)​

"Met een groep van 40 huishoudens willen we opgewekte energie slim met elkaars  delen, in een Smart grid voor onze nieuwbouwwoningen. ​Maar hoe doe je dat als je alleen individueel een elektra aansluiting kunt aanvragen bij de energieleverancier?" (Hans Mutsaerds - Rijksoverheid - ​ @email)

Webinar 10: Build together! Slim gebruiken en opslaan van zelf opgewekte zonnestroom: ontwikkelingen en toepassingen

“Wij hebben een warmteopslagsysteem ontwikkeld met hoge energiedichtheid en een energieverlies gelijk aan Li-ion batterijen maar dan voor een kwart van de prijs van Li-ion. We zijn op zoek naar een aggregator om te samen kijken op welke manier onze opslagsystemen in gebouwen ingezet kunnen worden in een slim stroomnet.” (Pavol Bodis – Newton Energy Solutions B.V. – p.bodis@newtonenergy.nl)

“Vaillant Group is fabrikant van warmtepompen en biedt vanaf medio maart/april smart home API oplossingen, hiervoor werken we graag samen met externe platforms (zoals Enervalis) maar ook met installateurs, servicebedrijven, woningcorporaties en aannemers. Mocht iemand geïnteresseerd in een samenwerking en/of kennismaking, dan hoor ik dat graag!” (Renzo Loon – Vaillant – @email)
 
“Wij willen de stroom van grootschalig zonne-installaties delen met omringende gebouwen. Is hier een andere oplossing voor dan het opzetten van een energiecoöperatie?” (Alp Çakir – Gemeente Amstelveen – @email)
 
“Wie wil meedenken over het in de energiewet krijgen van eenvoudige vormen van elektriciteit delen zonder tussen leverancier?” (Wido van Heemstra – Zelfstandige –  @email)

Webinar 9: Build together! Slimme systemen voor energiemanagement in woningen en bedrijfsgebouwen

Freelux is een fabrikant van slim schakelmateriaal en zoekt partners die nieuwe concepten wil evalueren met betrekking tot monitoring en aansturing van apparaten via wandcontactdozen/stopcontacten.”
 
(Andries Pasma – Freelux – @email
 
“Energiecoöperatie Sterk-op-Stroom is actief in een experiment in het kader van de elektriciteitswet. We gaan experimenteren met nieuwe verdienmodellen voor energiegemeenschappen. Welke lokale energie gemeenschappen hebben ervaring met dynamische transporttarieven?”
 (Willie Berentsen – Sterk-op-Stroom – @email)
 
The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd. We zoeken naar MKB-ers die een product of dienst ontwikkelen dat bijdraagt aan verduurzaming van de gebouwde omgeving of energietransitie. Interesse? Neem dan contact op zodat we samen een onderzoeksvoorstel kunnen indienen voor een nieuwe voucherregeling.”
 (
Lidewij van Trigt – The Green Village@email)
 
“Vaillant Group is fabrikant van warmtepompen en biedt vanaf medio maart/april smart home API oplossingen, hiervoor werken we graag samen met externe platforms (zoals Enervalis) maar ook met installateurs, servicebedrijven, woningcorporaties en aannemers. Mocht iemand geïnteresseerd in een samenwerking en/of kennismaking, dan hoor ik dat graag!”
(Renzo Loon – Vaillant – @email
 
“In het AmBIENCe project (https://ambience-project.eu/) introduceren we flexibiliteit en demand-response in EPC contracten. De  tool om de flexibiliteit  te monitoren willen we laten aansluiten op bestaande gebouwenergiesystemen. We zoeken leveranciers van GBS’en die hierover met ons mee willen denken.”
(Annick Vastiau  – Vito – @email)
 
"We werken aan Business Models voor Energie Prestatie Contracten die flexibiliteit/Demand Response in gebouwen meenemen. Dit is gebaseerd op Active control managementsystemen om flexibiliteit via warmtepompen, PV, laadpalen, enz. te optimaliseren, voor optimalisatie van kosten- en CO2-besparing. Wie is daar ook mee bezig (technologie of diensten)? Wie is geïnteresseerd om hier over in dialoog te gaan?"
 (
Lieven VanstraelenEnerginvest@email)
 
“De slimme batterij slaat de energie die u teveel opwekt op, en geeft die terug al het nodig is. De batterij regelt zichzelf af en werkt met vrijwel ieder merk zonnepanelen. Simpelweg de stekker in het stopcontact en klaar. Wij zoeken pilotlocaties om de zelflerende algoritmen verder te fine-tunen / valideren.”
(Jeroen Wortelboer – slimmebatterij.com – @email)

Webinar 8: Build together! Kansen voor Innovatie

“Wij ontwikkelen thermische buffers. We zoeken partners voor onze komende 3 pilotprojecten, die kunnen helpen bij bouw, testen en de ontwikkeling van de aansturingsstrategie. We willen net-ontlastende controllers die op basis van weers- en stroomprijsvoorspellingen een buffer kunnen laden met direct bruikbare warme. Met een robuuste veiligheidsarchitectuur en fallback bij wegvallen van internet.” (Joost Brand - Borg Energy - @email)

“Als vereniging van decentrale overheden sluiten wij graag aan bij een project op de thema’s 1. collectieve besparing (via een maatschappelijke ESCO constructie), 2. collectieve warmtevoorziening, 3. een aggregatorfunctie voor energie-uitwisseling in de wijk (zowel elektriciteit als warmte/koude). Onze rol: leren, (deel)vraagstukken agenderen en deze kennis delen onder onze leden.” (Jan Engels - Klimaatverbond Nederland - @email)

“Wij onderzoeken de matching tussen weersafhankelijk aanbod van energie en de vraag van gebruikers. Het toevoegen van opslagcapaciteit (batterij) werkt maar zeer beperkt, de zelfconsumptie neemt maar enkele procenten toe. Zijn er projecten bekend die een hoge matching (bijvoorbeeld 100%) bereiken?”Peter Quaak - Hogeschool van Amsterdam - @email)

“Netbeheerder Alliander maakt een open-source tool voor het bouwen van flexmarkten door DSOs/TSOs (www.LFenergy.org/projects/shapeshifter/). Wij zoeken naar partners om samen een open-source tool te bouwen voor de aggregators/ESCOs om deel te nemen op die markten, via Topsector subsidieproject bijv. We brengen bestaande software en diepe USEF kennis in.” (Nicolas Höning - Seita Energy Flexibility BV - @email)

“Voor het AmBIENCe project (https://ambience-project.eu/) zoeken we naar partijen die flexibiliteit (willen) opnemen in EPC contracten. Heb je al ervaring met het opnemen van flexibiliteitsmaatregelen in EPC contracten of denk je erover om dit te doen? We horen het graag.” (Annick Vastiau - Vito - @email)

“Ik ben initiatiefbegeleider van lokale energie-initiatieven op het gebied van besparing, maar ook voor opwek. Ik ben geïnteresseerd in energieopslagmogelijkheden. Wie kan mij helpen? (Margreet Schuiling - Drentse Koepel Energie-Initiatieven - @email)

“We doen onderzoek naar juridische kwesties om warmte als een dienst aan te kunnen bieden. Wie heeft dat onderzoek gedaan en wil hun ervaringen delen?” (Rik van Oorschot - Fieldlab Gewoon Gezond Wonen - @email)

"In Rotterdam is men bezig met een onderzoek naar een grote batterij (>5 MWh) die op een zekere plek helpt als oplossing voor beperkt beschikbare netcapaciteit. Deze batterij komt in een hoogstedelijke omgeving, en is een groot deel van de tijd (>90%) niet nodig voor de specifieke use case. In de wijk zijn woontorens, kantoren, commerciële activiteiten als detailhandel aanwezig, EV laden zal groeien en er zijn weinig opwek mogelijkheden. De gemeente wil deze stedelijke gebruikers ook baat en nut hebben bij de oplossing. Het optimaliseren van de businesscase van de batterij is één deel, maar idealiter zou je willen zorgen dat ook andere grote energiegebruikers in dit gebied baat hebben bij een beschikbare netcapaciteit.  Mensen met interessante oplossingen kunnen contact opnemen." (Stan Klerks - Gemeente Rotterdam - @email)

Webinar 7: Build together! De rol van data & IT-platforms in de slimme aansturing van gebouwen

"Als ontwikkelaars van thermische buffers zoeken wij een partner om tot een goed zelflerend/optimaliserend systeem te komen dat te koppelen is met verschillende type warmtebronnen. Het EEbus protocol lijkt goed ingericht om buffering mee te nemen. Wij horen graag of dit wordt onderschreven en wie dit mee kunnen ontwikkelen.” (Joost Brand - Summer Heat - @email)

“Welke goedkope en makkelijk in te passen oplossingen/producten zijn er waarmee consumenten het zelfgebruik van zonnestroom kunnen verhogen?”(Christijn den Besten - Milieu Centraal - @email)

Webinar 6: Build together! De commerciële kansen om met Smart Energy aan de slag te gaan

"Wij hebben sinds 2003 een regelbox die van elke locatie achter de meter (maar als je de locaties koppelt kan dit ook achter de transformator; op gebiedsniveau) een smartgrid maakt: stroom leveren als het nodig is en stroom afnemen als er op het net stroom over is. Ik zoek meer klanten die onze box willen installeren en de voordelen willen ervaren. Wie doet er mee?​" (Esger Schouten - Peta Watts - esger@petawatts.nl)​

"Vanuit de Energiecoöperatie Uitgeest zouden we graag een pilot met smart-energie starten. Wie kan ons hierbij helpen?"​ (Astrid Veenstra - DUEC (Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie) - @email)

"Als ontwikkelaar van een nieuwe type stationaire batterijen is Exergy Storage geïnteresseerd in contact te komen met partijen / samenwerkingspartners waarmee de ontwikkeling van prototype batterijen / containers en de integratie daarvan in demonstratieprojecten / test beds / energiesystemen kan worden gerealiseerd.​" (Gert Jan Jongerden - Exergy - @email)

"Wat is een logische rol voor een gemeente in het mogelijk maken van flex? Zijn er mensen die voorbeelden van betrokkenheid en/of programma's van gemeenten kunnen aandragen?​" (Freek Vossen – Gemeente Utrecht- @email)

"Wij werken binnen het AmBIENCe project (https://ambience-project.eu/) aan het introduceren van flexibiliteit en demand response in EPC contracten. Wij zoeken ESCO's met interesse in het "vernieuwde" EPC concept en nieuwe ideeën om flexibiliteit in te brengen in EPC contracten.​" (Annick Vastiau – Vito - @email)

"Wij zijn ver gevorderd met een inkoop collectief voor PV installaties en hebben nu zo’n 4000 zonnepanelen op de verschillende daken van de bedrijven. Wij hebben geen invloed, maar willen wel graag naar een situatie met smart grids en onderlinge afrekensystemen zodat opgewekte energie met elkaar gebruikt kan worden. En zo ook de pieken met elkaar en van elkaar kunnen gaan opvangen. Ik wil graag goede tips en best practices ontvangen en ook graag horen hoe de wetgever nu in het beleid voorziet om dit mogelijk te gaan maken. Ik heb gehoord dat daar nog een bottleneck zit verscholen.​" (Jaap Langhout - BKS - @email)

Webinar 5: Build together! Acceptatie van Smart Energy – het belang van begrijpelijke diensten, ontzorging & automatisering

"Exergy Storage is ontwikkelaar van nieuw type batterij-technologie. Wij zouden via dit netwerk graag in contact komen met partijen om in samenwerking prototype batterijen in demonstratie-tests in te zetten.”​ (Gert Jan Jongerden- Exergy - @email)

“Ik ben IoT specialist met kennis van het connecteren en aansturen van warmte pompen of andere equipment. Graag komen ik in contact met partijen die hier oplossingen voor zoeken in dit kader”​ (Dick Oort – REMATE- @email)

“Ons advies is vooral probeer niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Samen met onze partner zijn we 5 a 6 jaar geleden al begonnen, en we hebben nu meer dan 3000 woningen in het veld. Daarvan zijn 2000 stuks vorig jaar opgeleverd, maar de eerste 1000 stuks hebben langer geduurd. Zoek een partner die ervaring heeft om echt op te kunnen schalen. Wij bij ABB staan hiervoor open.”​ (Giovanni Oorthuizen- ABB- giovanni.oorthuizen@nl.abb.com)

“Ik ben actief als LV en PV en biedt dynamische prijzen aan GV én KV en zoek partijen met toegang tot zakelijke verbruikers en een slimme oplossing -onder maatwerk per klant- om te schakelen obv time-of-use energietarieven.”​ (Remko Ten Barge (eerdere spreker) - NieuweStroom & easyEnergy- @email)

“Bij Crownstone ontwikkelen we Positiebepalingshardware voor echt slimme huizen met behulp van AI. We zijn op zoek naar partners (energiebedrijven of warmtepompfabrikanten) om warmtepompen te integreren in een smart home-ecosysteem. Is iemand geïnteresseerd om samen te werken?”​ (Teresa Van Dam – Crownstone - @email)

“Ik ben een smarthome engineer en zoek samenwerking met organisaties die smarthome's realiseren”​ (John van Krieken- Smarthome Services- @email)  ​

Webinar 4: Build together! Flexibiliteit bij bedrijfsgebouwen – waar is de businesscase?

“Ik ben verantwoordelijk voor het smart building programma van Nexton. Ik zoek een partnership met bedrijven die kunnen helpen om gebouwen zelf volautomatisch het elektriciteitsnet te laten balanceren. Op dit moment heb ik een casus van 30.000m2 aan de Zuidas en nog zicht op 800.000m2 bij andere klanten.”​
(Richard de Ruijter – Nexton – @email​) 

“FlexMeasures is een open source platform voor real-time optimalisatie voor flexibele energie. Het platform heeft als doel om te voorspellen en continue planning mogelijk te maken voor individuele assets. We zijn op zoek naar energy service bedrijven die slimme energiediensten willen gaan aanbieden. Het wordt via een SaaS model aangeboden aan Energy Service Companies, met de mogelijkheid voor consultancy rondom algoritmes of installatie. Zie ook: https://flexmeasures.io/”​
(Nicolas Höning – Seita BV – @email)

“Wie heeft ervaring met Measurement & Verification (M&V) in het kader van flexibiliteit in commerciële gebouwen (al dan niet bij Energieprestatiecontracten)?”​(Lieven Vanstraelen – Energinvest – @email​)

"Exergy is actief als ontwikkelaar van een nieuwe batterij-technologie voor stationaire toepassingen zoals gebouwgebonden (elektrische) energieopslag. Wij zin geïnteresseerd om in contact te komen met partijen die prototypes van deze nieuwe batterijtechnologie willen testen in pilots.“​ (Gert Jan Jongerden – Exergy Storage – @email)

“NetAnders analyseert actuele én verwachte (duurzame) energieaanbod en –verbruik, zodat er op basis van deze voorspelling gestuurd kan worden. Welke organisaties hebben behoefte aan deze analyses?”​ (Wildrik Pepping – NetAnders – @email​)

“Jolt Energy Group in de Benelux biedt snelladers met ingebouwde buffer-batterij. Ik ben op zoek naar een partij om een gedeelde business case mee uit te werken voor de inzet van de snelladers.”​ (Ferry Tap – Jolt Energy Group – @email​)

“AmBIENCe ontwikkelt een active building EPC concept en rekenmodule waarin flexibilteit en demand repsonse wordt opgenomen. Momenteel werken wij de businessmodellen hierrond uit. Wij zoeken ESCO met interesse om het concept en de tool te testen of input te geven op het businessmodel.”​
Meer info op  http://ambience-project.eu/​ (Annick Vastiau – VITO – @email)

Webinar 3: Build together! Slim laden van elektrische auto’s bij de woning en op kantoor. 

“Ik zou graag in contact komen met specialisten op het gebied van kortstondige en kortdurende  elektrische energieopslag” (Rick Bruins – Remeha BV – @email)

“Wij zijn, samen met enkele andere backoffice leveranciers, actief op zoek naar batterijsystemen die volgens de open specificatie OCPP2.0 werken. Welke batterijleverancier biedt dit al aan?” (Jan Willem Heinen – Maxem – @email)

“Wij zoeken een complex met huurappartementen met warmtepomp en plek voor een gedeeld opslagsysteem, waar wij ons concept kunnen demonstreren.” (Evert Kuiken – LENS – @email)

“Ik ben privé actief in de energietransitie via Energiecoöperatie Energie-U, waar energie-armoede dit jaar nadrukkelijk op de agenda staat. Ik zoek ervaringsdeskundigen in de ondersteuning van bewoners.” (Jan Dirk Buining – Arcadis Nederland bv – @email)

“Is er iemand met ervaring met prestatiegaranties voor flexibiliteit in woningen?” (Lieven Vanstraelen – Energinvest – @email)

“AmBIENCe ontwikkelt een active building EPC concept en rekenmodule waarin flexibilteit en demand repsonse wordt opgenomen. Momenteel werken wij de businessmodelllen hierrond uit. Wij zoeken ESCO met interesse om het concept en de tool te testen of input te geven op het businessmodel.” Meer info op  http://ambience-project.eu/. (Annick Vastiau – VITO – @email)

“Ik ben aggregator en ik zoek een leverancier of installateur van warmtepompen om mee samen te werken.” (Jeffrey Bartels – Edmij – @email)

Webinar 2: Build together! Flexibiliteit bij woningen – waar is de businesscase?

“Wij leveren stroom tegen uur- en kwartierprijzen en wij sturen een specifiek merk laadpaal aan. Welke projectontwikkelaar, gebouwbeheerder of parking lot manager heeft interesse om samen slimmer te laden?” (Jeffrey Bartels – ED.mij – @email)

“Ik was actief in IEA EBC Annex 75 Energy Flexible Buildings en zoek partijen die geïnteresseerd zijn in een vervolgtraject rond 1. Energy Flexible Communities en 2. DSM in warmtenetten.” (Erwin MlecnikTU Delft – @email)

“Bij Stedin zijn we hard op zoek naar flexibiliteit bij klanten in iedere vorm, zodat we weten wat de flexibiliteit in ons net is en hier ook mee kunnen rekenen. Woningen en kantoorgebouwen betreffen een groot deel van onze aansluiting en daarom zoek ik naar partijen die flexibiliteit bij dit soort aansluitingen aggregeren.” (Niels PoieszStedin@email)

“Ik ben op zoek naar partijen die praktisch/toegepast onderzoek willen doen op gebied van flexibel of uitgesteld (DC) laden, samen met andere projecten die bij Green Village een laadsysteem gaan testen.” (Lidewij van Trigt – The Green Village@email)

“Wij zijn partner in ConnectSME, een project waar we door mkb ontwikkelde technologie willen testen en demonstreren in proeftuinen. Wij zoeken Zuid-Nederlandse mkb-ers die hun technologie rond slim laden willen testen en demonstreren in de Thor Park proeftuin. Er is een beperkte set vouchers voor MKB beschikbaar vanuit het project. Meer info: https://tinyurl.com/ConnectSME” (Annick Vastiau – VITO/EnergyVille @email)