GroenvermogenNL

.

De potentie van waterstof en duurzaam opgewekte elektronen is groot. Daarbij zijn de slimste oplossingen, is daadkrachtige samenwerking en een integrale systeemaanpak essentieel. Goed opgeleide mensen zijn hard nodig om deze klimaattransitie mogelijk te maken. Dat is GroenvermogenNL: opschalen & innoveren, ombouwen & opbouwen, omscholen & opleiden.

Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Zo zal haar florerende maatschappij en industrie van fossiele grondstoffen op duurzame oplossingen over moeten stappen. In die overstap neemt waterstof een cruciale rol in. Als groene grondstof, als energiedrager, als opslagmedium en zo veel meer. Hier kan Nederland ook een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat op bouwen.

Bundelen van krachten

In GroenvermogenNL bundelen wij onze krachten om de potentie van waterstof waar te maken. De gezamenlijke topsectoren Chemie, HTSM en Energie werken hierin samen met partners uit industrie, kennisinstellingen en de overheid. Samen boren we de potentie van waterstof en groene elektronen aan. We bouwen daarmee aan het Groenvermogen van Nederland.

338 miljoen voor GroenvermogenNL

Het kabinet heeft haar vertrouwen in GroenvermogenNL bevestigd. Op 9 april 2021 kende het maar liefst € 338 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds. Met dit geld kan GroenvermogenNL de komende jaren belangrijke stappen zetten. We gaan dat doen op het gebied van R&D, kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten en menselijk kapitaal.

De stap naar grootschalige projecten en investeringen blijft van groot belang. De gezamenlijke topsectoren zijn daarom in gesprek met de overheid. We hebben het over mogelijke financieringsroutes. Een voorstel voor de 2de ronde van het Nationaal Groeifonds is daarbij zeer waarschijnlijk.

Vervolg en vragen

Nu gaat alle aandacht van GroenvermogenNL uit naar de beantwoording van de vragen en voorwaarden van de Groeifonds-commissie. Op korte termijn zetten we haar governance op en krijgt het fonds ook een eigen website: www.groenvermogenNL.org

Heeft u nu alvast vragen? Wij hebben voor u de meest gestelde vragen beantwoord in deze Q&A .

Wilt u meer te weten komen over de inhoud van het voorstel zelf? Wij hebben enkele handzame producten voor u beschikbaar: