Regeling Innovatiemakelaars

Update 13 JULI 2021: Het is niet meer mogelijk een subsidie aanvraag te doen voor innovatiemakelaars voor voorstellen die vallen onder Missie B (Een CO2-vrije gebouwde omgeving). Het budget voor Missie B is uitgeput, voor Missie A (Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem) en Missie C (Grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal) is nog budget beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin Weissmann van het Financieringsloket.

 

Meer informatie over de regeling:

De Topsector Energie stelt wederom - vanaf 1 juli 2021 – in een nieuwe ronde geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Het mkb kan 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen tot een maximum vergoeding van € 10.000 incl BTW.

(Startende) mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer bieden:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waarde propositie,
  • patentadvies, hulp bij de octrooi aanvraag of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiers en deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

 

Voorwaarden

Heeft u als startende of als mkb-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij de Topsector Energie vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

  • u een startende of mkb-ondernemer bent.
  • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.
  • u in 2021 niet eerder een subsidie hebt ontvangen voor de inhuur van een of meerdere innovatiemakelaars.
  • de innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop de thema’s (programmalijnen) van de betreffende TKI's zich richten (TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuws Gas, TKI Energie & Industrie). De innovatie mag ook een bestaande technologie zijn die reeds in een andere sector wordt toegepast maar die innovatief is voor de markten van de Topsector Energie. De aanvraag kan niet gaan over een toepassing (bijvoorbeeld een project) van een innovatie zonder dat de aanvrager de ambitie heeft de technologische innovatie zelf (voor eigen rekening en risico) naar de markt te willen brengen en te willen opschalen hetgeen een fundamenteel onderdeel is van de bedrijfsstrategie.
  • u voldoet aan de voorwaarden uit het formulier “Toelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars”.

Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling, die loopt van 1 juli 2021 t/m 1 juni 2022, dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 80% kunnen worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. De overige 20% dient de mkb-onderneming zelf te financieren (dus stel : € 12.500,- totale projectkosten, 10.000 € subsidie, 2.500€ eigen bijdrage – alle bedragen incl. BTW).

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. In geval van overtekening van de regeling (op één en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting.

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie-aanvraag. Tevens zijn out of pocket- kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld kosten voor indiening van octrooien of reiskosten etc.

 

Voor wie?

De subsidiebijdrage is beschikbaar voor innovatieve mkb-ondernemingen die tot het domein behoren van het TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas of TKI Energie & Industrie

 

Met wie?

De Topsector Energie heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken en u kunt ook een eigen makelaar aandragen.

Expertise

Innovatiemakelaars (voorbeelden)

Contactpersonen

Ondernemerscoaching, waardepropositie ontwikkeling, bedrijfsstrategie, businessplan

Deloitte
 

Discap

KplusV

Noorderwind

UD Ventures

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Rob de Moor

Dwayne van der Klugt

Boukje Vastbinder  

Hans Roeland Poolman, Peter Westerhuijs

Intellectueel Eigendom, patent advies, kennisbescherming, kennisexploitatie

LXA

Marnix Geraerts

Financiering, investor readiness, deal closing

Deloitte
 

LXA

KplusV

Investor Ready

Unknown Group

PNO

Govert van de Visch, Johan Nijboer

Marnix Geraerts

Dwayne van der Klugt

Robert Vermeer

Remco Temmink

Gerben Wiersema

Consortiumvorming, projectontwikkeling

Almende

PNO

Evers + Manders subsidieadviseurs

Gijs Tempelman

Marco Gomis

Jan van Miltenburg

 

Interesse?

De administratieve aanvraag loopt via de Topsector Energie. Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Martin Weissmann van het Financieringsloket van de Topsector Energie.

Het TKI Wind op Zee zal de inhoudelijk beoordeling van de aanvraag behandelen. Het aanvraagformulier hier downloaden en opsturen naar Martin Weissmann. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier met daarin tevens alle belangrijke randvoorwaarden die voor de aanvraag gelden. Na afronding van de werkzaamheden dient u een eindrapportage in te leveren. U kunt een model voor de eindrapportage opvragen bij Martin Weissmann.