Innovatiemakelaarsregeling

Let op! We hebben heel veel aanvragen voor de innovatiemakelaarsregeling ontvangen. Dit betekent dat het budget van het TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee volledig is uitgeput. Er is nog een klein budget over voor een ondernemer actief in het domein van het TKI Energie & Industrie.

Op 15 juni 2022 opende de nieuwe ronde voor de innovatiemakelaarsregeling van de Topsector Energie. Mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem kunnen een subsidie aanvragen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Met deze regeling kan het mkb 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen met een maximum vergoeding van € 10.000 incl. BTW.

Start-ups of scale-ups zijn vaak koploper in innovatie. En lopen regelmatig tegen uitdagingen aan omdat ze minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of over beperkte financiële middelen beschikken. Een innovatiemakelaar kan helpen.

Een 'innovatiemakelaar' biedt mkb-ondernemers onder meer bieden:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waarde propositie,
  • patentadvies, hulp bij de octrooiaanvraag of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiers en deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

Voorwaarden

Ondernemers komen in aanmerking voor een financiële bijdrage voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar als zij:

  • tot het mkb behoren met een hoofdvestiging in Nederland.
  • een product of dienst bieden die innovatief is en een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.
  • in de afgelopen jaren niet meer dan twee keer een subsidie hebben ontvangen voor de inhuur van één of meerdere innovatiemakelaars.
  • een innovatie hebben die bedoeld is voor de markt waarop de thema’s (programmalijnen) van de betreffende TKI's zich richten (TKI Energie & Industrie, TKI Nieuws Gas, TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee). De innovatie mag ook een bestaande technologie zijn die al in een andere sector wordt toegepast, maar die innovatief is voor de markten van de Topsector Energie. De aanvrager moet de ambitie en bedrijfsstrategie hebben om de technologische innovatie zelf (voor eigen rekening en risico) naar de markt te brengen en te willen opschalen.
  • voldoen aan de voorwaarden uit het formulier “Toelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars”.

Looptijd en budget

De regeling loopt van 15 juni 2022 t/m 15 mei 2023.

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. In geval van overtekening van de regeling (op één en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting.

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie-aanvraag of de inhuur van engineering-activiteiten. Bovendien zijn out of pocket-kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld kosten voor indiening van octrooien of reiskosten etc.

Voor wie?

De subsidiebijdrage is beschikbaar voor innovatieve mkb-ondernemingen die tot het domein behoren van het TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee of TKI Urban Energy.. 

Wat vergoeden we?

Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, kunnen een aanvraag indienen vanaf 15 juni 2022 t/m 15 mei 2023.  Zij kunnen tot 80% van de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar vergoed krijgen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. De overige 20% dient de mkb-onderneming zelf bij te dragen (dus stel: € 12.500,- totale projectkosten, 10.000 € subsidie, 2.500€ eigen bijdrage – alle bedragen incl. BTW).

Innovatiemakelaars

Het Financieringsloket heeft voor jou een overzicht met innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. Het is niet verplicht om een van deze innovatiemakelaars in te huren en een eigen innovatiemakelaar kan ook.

Expertise

Innovatiemakelaars (voorbeelden)

Contactpersonen

Ondernemerscoaching,

waardepropositie ontwikkeling,

bedrijfsstrategie,

businessplan

Deloitte

 

Frank & the Backs

KplusV

Noorderwind

UD Ventures

Govert van de Visch,

Johan Nijboer

Egbert Ottevanger

Dwayne van der Klugt

Boukje Vastbinder  

Hans Roeland Poolman, 

Peter Westerhuijs

Intellectueel Eigendom,

patent advies,

kennisbescherming,

kennisexploitatie

AOMB

Arnold & Siedsma

LXA

Brigitte Geurts

Laurens Brocken

Marnix Geraerts

Financiering, 

investor readiness,

deal closing

Deloitte

 

Frank & the Backs 

Investor Ready

KplusV

LXA

Rebel Group

Unknown Group

Govert van de Visch,

Johan Nijboer

Egbert Ottevanger

Robert Vermeer

Dwayne van der Klugt

Marnix Geraerts

Jan Coen van Elburg

Remco Temmink

Consortiumvorming,

projectontwikkeling

Almende

Evers + Manders subsidieadviseurs

PNO

Gijs Tempelman

Jan van Miltenburg

Marco Gomis

Vraag nu aan

Het TKI waar uw innovatie onder valt (Energie & Industrie,  Nieuw Gas, Urban Energy of Wind op Zee) zal de inhoudelijk beoordeling van de aanvraag uitvoeren. Geïnteresseerd om een aanvraag indienen? Download hier het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar Martin Weissmann. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de  toelichting op het aanvraagformulier met daarin alle belangrijke randvoorwaarden die voor de aanvraag gelden. Na afronding van de werkzaamheden dient u een eindrapportage in te leveren. U kunt een model voor de eindrapportage opvragen bij Martin Weissmann.

Contact

Vragen over de regeling? Neem dan contact op met Martin Weissmann van het Financieringsloket van de Topsector Energie.