Financieringsloket

Het Financieringsloket is een gezamenlijk initiatief van TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee en TKI Nieuw Gas onder de vlag van de Topsector Energie. Het doel van het loket is om mkb-ondernemers te helpen bij het valoriseren van hun innovaties door ondersteuning en hulp te bieden bij financieringsvraagstukken. 

Het vinden van financiering wordt door ondernemers uit de Topsector Energie als hoofduitdaging gezien voor valorisatie van hun innovatie. Deze uitdaging bestaat vooral uit het overbruggen van de ‘Valley-of-death’, de fase waarin de ontwikkelkosten nog voor de baten uitgaan. Veel ondernemingen stranden in deze valorisatie fase. Subsidies zijn meestal instrumenteel om deze fase te overbruggen evenals financiering van het eigen vermogen. In de meeste subsidieregelingen is voorgeschreven dat cofinanciering (inbreng van eigen vermogen) voorwaardelijk is. Om te voorkomen dat innovatie voortijdig strandt en/of kostbare tijd verloren gaat, biedt het Financieringsloket hulp aan deze mkb-ondernemers die worstelen met een financieringsvraagstuk.  

De activiteiten van het Financieringsloket:

Contact

Wilt u een kosteloos gesprek aangaan met Financieringsloket? Neem dan contact op met Martin Weissmann of via 030-747 0027.

Nieuws