Financieringsloket

Het Financieringsloket is een gezamenlijk initiatief van TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee en programma Systeemintegratie onder de vlag van de Topsector Energie. Ons doel is om mkb-ondernemers te helpen bij het naar de markt brengen van hun innovaties door ondersteuning en hulp te bieden bij financieringsvraagstukken.

Het vinden van financiering wordt door ondernemers uit de Topsector Energie als hoofduitdaging gezien bij de ontwikkeling van hun innovatie. Deze uitdaging bestaat vooral uit het overbruggen van de ‘Valley-of-death’, de fase waarin de ontwikkelkosten nog voor de baten uitgaan. Veel ondernemingen stranden in deze valorisatie fase. Subsidies zijn meestal randvoorwaardelijk om deze fase te overbruggen evenals de financiering met eigen vermogen.

In de meeste subsidieregelingen is voorgeschreven dat cofinanciering (inbreng van eigen vermogen) voorwaardelijk is. Om te voorkomen dat innovatie voortijdig strandt en/of kostbare tijd verloren gaat, biedt het Financieringsloket hulp aan mkb-ondernemers die worstelen met een financieringsvraagstuk.  

Het Financieringsloket biedt:

Contact

Wil je meer weten over het  Financieringsloket? Neem dan contact op met Martin Weissmann of via 030-747 0027.

Nieuws