Financiële ondersteuning

Om het innovatiebeleid bij het Klimaatakkoord vorm te geven, heeft het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-Energie bijgedragen aan twee nieuwe financiële ondersteuningsregelingen. Deze stellen innovatieve partijen in staat de maatschappelijke aspecten van hun innovatie te analyseren en te integreren in de ontwikkel- en implementatiefase van hun energie-innovatie.

Deze regelingen zijn gesloten. Voor de MOOI regeling geldt dat de verplichte vooraanmelding is gesloten. De regeling opent op 4 augustus 2020 voor de definitieve aanvraag.

  1. De MOOI-regeling, de subsidieregeling die uitvoering geeft aan de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s 1 t/m 8 en 13. MOOI nodigt uit tot integrale projecten en hanteert onder meer de beoordelingscriteria ‘Slaagkans in markt en maatschappij’ en ‘Kwaliteit van het consortium’, om MVI-E-aspecten te borgen in tenderprojecten.
  2. Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET) is een nieuw sociaalwetenschappelijk onderzoeksprogramma bij NWO ten behoeve van regionale energietransitie (link). De MVI-Brigade die in 2017 is opgezet door het MVI-Energie programma heeft succesvol 2,5 miljoen euro financiering opgehaald bij NWO om (vanaf 2019) te investeren in sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie. De Brigade kan hiermee ook zelfstandig gaan opereren en heeft geen verdere financiële ondersteuning meer nodig.

MVI-E opdrachten

MVI-E heeft financiële ruimte om gerichte opdrachten uit te zetten. Het betreft trajecten waarbij het eigenaarschap in het midden ligt, die uiteindelijk kunnen bijdragen aan de diverse innovatiemissies (elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik en systeemintegratie). Zie meer informatie hierover bij het Innovatieprogramma. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het MVI-team via @email.

MVI-E geen tender meer

Vanaf 2019 heeft MVI–E geen eigen tender. Tot en met 2018 bood de MVI-E-tender (en daarvoor STEM) ruimte voor sociaal wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke aspecten van de energietransitie. Zie hiervoor de ontwikkelde tools in: