Webinar Groen Herstel - Waterstof (in Dutch)

Welke innovaties zijn nodig zijn om de waterstoftransitie (overgang naar energie uit waterstof) te versnellen? Wat vraagt dit van de betrokken partijen? Hoe zorgen we voor genoeg mensen en capaciteit? Tijdens dit interactieve webinar gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Waterstof is als energiedrager een van de grote beloftes van een succesvolle energietransitie én van de Nederlandse economie. Het vermindert de uitstoot van broeikasgassen en is erg belangrijk voor de overgang naar schonere energie. De vraag naar waterstof neemt plotseling een enorme vlucht. Om aan de grote vraag te (gaan) voldoen, is het belangrijk om te versnellen.

Inzetten op duurzame waterstof in Nederland zorgt voor nieuwe banen. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is juist nu nog meer nodig om de ontwikkeling vorm te geven. Het webinar gaat dus niet over de technische toepassing van waterstof. De aandacht ligt echt op het humancapital-vraagstuk. Dit webinar is de 2e uit een reeks van 5. Daarin staan pps'en (Publiek-Private Samenwerkingen) centraal bij groen herstel uit de coronacrisis. 

Spreker: Ad van Wijk, TU Delft
 

Aanmelden