North Sea Energy webinar on stakeholder perspectives

Afb

De Noordzee heeft de potentie om een centrale rol te spelen in de energietransitie van de omringende landen. Maar het is ook een druk bevaren gebied met belangrijke ecologische, maatschappelijke en economische functies voor een breed scala aan stakeholders. De steun of weerstand van deze stakeholders kan een belangrijke stimulans of barrière zijn voor offshore systeemintegratie.

Als onderdeel van het North Sea Energy (NSE) Program heeft MSG Sustainable Strategies een uitgebreide analyse uitgevoerd van de opvattingen, zorgen, behoeften en potentiële voordelen van Nederlandse stakeholders met betrekking tot systeemintegratie in de Noordzee en specifieke integratieopties, zoals hergebruik, CCS en waterstof in het bijzonder. Het rapport over deze stakeholderanalyse wordt binnenkort gepubliceerd.

Register here