CoP: Nature development in the 'blue economy' (in Dutch)

Op 11 februari organiseert CoP Noordzee een webinar over natuurontwikkeling in de blauwe economie. Een florerende Noordzee kan niet zonder een gezond en veerkrachtig marien ecosysteem. Daarbij kijken we hoe de transities van natuur en energie elkaar kunnen versterken én vanuit daar naar mogelijke raakvlakken met de voedsel- en visserijopgave. Zo kunnen windparken op zee fungeren als kraamkamers van onderwaternatuur. Welke initiatieven zijn er voor een verdere uitrol in windparken en daarbuiten? En wat is er nodig voor inpassing van en synergie met duurzame passieve visserij en aquacultuur?

In deze CoP-bijeenkomst neemt De Rijke Noordzee de deelnemers mee in de natuurontwikkeling onder water, vertellen onderzoekers over hun natuurprojecten en geeft beleid haar visie op natuur in windparken. In werksessies is er gelegenheid om zelf een bijdrage te leveren en te netwerken.

Programma

09.45 – 10.00  Inloop deelnemers (online)

10.00 – 10.10  Opening met CoP activiteiten en programma toelichten (Jan Peter Oelen, dagvoorzitter, RVO)

10.10 – 11.15  Visie natuurherstel en -ontwikkeling in windparken (Edo Knegtering, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit),

- Formele randvoorwaarden natuurprojecten in windparken (Desiree van der Vliet, Rijkswaterstaat),

- Programma De Rijke Noordzee: waar wind en natuur elkaar versterken, (Christiaan van Sluis, Programma De Rijke Noordzee)

- Synergie natuurherstel en -ontwikkeling van passieve visserij en aquacultuur in windparken (Tinka Murk, hoogleraar Ecologie van Mariene Dieren, Wageningen University and Research)

11.15 - 11.25  Pauze

11.25 - 12.10  Werksessies met de volgende onderwerpen:              

1. Ontwikkeling van natuurinclusief bouwen van windparken

2. Uitdagingen natuurherstel en -ontwikkeling binnen en buiten windparken

3. Voorwaarden voor synergie natuurherstel en duurzame oogst van passieve visserij en aquacultuur (o.a. in windparken)

Tijdens het webinar kiest Iedere deelnemer één werksessie uit om aan deel te nemen met een duur van 45 minuten.

12.10 - 12.30   Open Podium CoP-netwerk

 

Praktische informatie

Je kunt je aanmelden voor het CoP webinar door middel van deze link. De aanmelding loopt t/m 8 februari. Als je je hebt aangemeld ontvang je enkele dagen vooraf de link naar het webinar.