Energie op het wereldtoneel van de Expo Dubai

pavilioen expo dubai

De hele wereld komt samen dit jaar op de wereldtentoonstelling Expo Dubai. Onder de slogan 'Connecting Minds, Creating the Future' presenteren meer dan 200 landen zich. De expo vindt plaats van oktober 2021 tot in 2022. Eén van de hoofdthema’s is water, voedsel en energie. Nederland kan op dit wereldtoneel natuurlijk niet ontbreken.

Onze ondernemersgeest, innovatie en bijzondere kunst van cross-sectoraal samenwerken kunnen altijd op veel interesse rekenen. Het biedt zeer veel kansen voor internationale samenwerking.

Manon Janssen is boegbeeld van de Topsector Energie en ook Champion van de missie: “Nederland heeft de afgelopen acht jaar de voordelen ervaren van publiek-private samenwerking in innovaties met het Topsectorenbeleid. Centraal staat de ‘triple helix’: de samenwerking van bedrijven, kenniscentra en overheden op innovatie. Wat we hebben geleerd is, dat deze samenwerking een systeembenadering nodig heeft. Het gaat niet alleen om technologische verbeteringen. Het gaat ook om sociale en economische innovatie, wetgeving en het borgen van veranderende energiesystemen. In samenwerking moeten deze met elkaar functioneren.”

Onze onderwerpen

Ons meest belangrijke subonderwerpen voor deze missie zijn:

  • Waterstof
  • Energiebronnen op zee en daken
  • Systeemintegratie

Nederland heeft in de toekomst energie uit het buitenland nodig. We willen stoppen met gas en kijken daarom ook naar waterstof. Daarvoor treffen we nu de voorbereidingen waarbij heel veel innovaties nodig zijn. Haak aan en laten we samen de toekomst van waterstof maken.

Kansen voor Nederland

Nederland ziet grote kansen voor:

  • Blauwe waterstof (met CCS)
  • Elektrolyse van de offshore windenergie
  • De import van groene waterstof

Het bestaande gasnetwerk kan hiervoor gebruikt worden, evenals de waterwegen. Opslag van waterstof kan zowel in de grote havens als in natuurlijke gasvelden. Toepassing van waterstof is vooral in de zware industrie en de transportsector.

Nederland zoekt daarnaast volop naar innovatieve oplossingen voor energiebronnen op daken en zee. Daarbij werken we multifunctioneel samen met andere sectoren. Innovatie vindt vooral plaats in:

  • Het beheer en onderhoud op zee
  • Waterstofproductie
  • Multifunctionaliteit, waarbij energie gecombineerd wordt met bijvoorbeeld natuur of landbouw.

Systeemintegratie is essentieel om alle onderdelen van de steeds veranderende puzzel beter in elkaar te laten vallen. Daarbij zetten we maximaal in op de sociale en economische integratie van de energietransitie. Innovatie vindt plaats in de manier waarop we samenwerken. En hoe de verschillende systemen samenwerken. Bijvoorbeeld door de slimme inzet van AI.

Waarom doet Nederland mee aan de Dubai Expo 2020?

De Golfregio is een belangrijk gebied voor Nederland. In 2018 exporteerde Nederland voor € 14 miljard aan goederen en diensten naar de Golfregio en we importeerden voor circa € 7,7 miljard. Bedrijven in de regio tonen een groeiende interesse om verder mogelijkheden te verkennen met bedrijven in Nederland. De economische banden tussen Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de Golf regio zijn sterk. Vooral handel en wetenschappelijke uitwisseling zijn belangrijk.

EXPO 2020 Dubai biedt kansen om deze langdurige banden te verdiepen en deze positieve verandering stimuleren. Er is veel interesse in het delen van kennis, ons integraal denken en werkwijze. Ook is er belangstelling voor Nederlandse oplossingen en innovaties op het gebied van water, energie en voedsel.

Grijp uw kans en doe mee

We nodigen u uit om mee te doen. Grijp de kans om miljoenen zakelijke en particuliere bezoekers te bereiken. Zowel online als offline zijn er vele events en mogelijkheden. Ontmoet nieuwe samenwerkingspartners en met hopelijk nieuwe business opportunity’s. Meer weten? Neem contact op met Marjet.heins@topsectorenergie.nl. 

Meer weten?

www.dutchdubai.com