Documenten

2020

  • Op weg naar een integrale ontwikkellogica op de Noordzee – Wat staat ons nú te doen?
    Voorlopige resultaten van het MVI North Sea Energy Lab.

  • Discussie paper lerend vermogen 2020 Vergroten van het lerend vermogen in de energietransitie van de gebouwde omgeving: Waarom, waarover en hoe te leren?

  • Webbers veranderen het leren van ‘De Grote Verbouwing’ Topsector Energie stimuleert de ontwikkeling van learning communities. Dat zijn leer- en werkomgevingen waarin professionals uit het onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen de krachten bundelen om tot nieuwe kennis te komen. Dit rapport geeft antwoorden op vragen als: Welke leer- en ontwikkelbehoeften zijn er in Nederland op het gebied van energie? Hoe kan het leren worden ingebed in het huidige ecosysteem van partijen zoals het kennis en leerprogramma van de VNG, het opstellen van de Regionale Energiestrategieën en de landelijke intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’? Hoe verloopt de start van een learning community in de praktijk? Hoe kunnen we de ontwikkeling stimuleren? Welke relatief eenvoudige acties kunnen we oppakken om een groot effect te sorteren? Drie initiatiefnemers van learning communities zijn gevolgd in hun ervaringen en maken een balans op. Deze zogenaamde ‘Webbers’ zijn aanjagers, ze zien overal verbindingen, werken als horizontale netwerkleider. Het kan iedere functionaris zijn, dus zeker ook de kwaliteitsmanager.

2017

2016

2015

Benieuwd naar hoe u er voor zorgt dat burgers, bedrijven en bewoners energie innovaties gaan omarmen? In het kader van het onderzoeksprogramma Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM) – sinds oktober Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – zijn en worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Reeds afgeronde onderzoeken kunt u hieronder downloaden. Evenals de STEM whitepaper met een overzicht van alle onderzoeken.