Digitaliseringsagenda

De Digitaliseringsagenda biedt een kompas voor de gewenste richting van digitale ontwikkelingen in het energiedomein. Daarmee bieden we handvatten voor te vormen beleid, te ontwikkelen regelingen, subsidies, financieringen en andere vormen van ondersteuning voor innovators in de kennissector, het bedrijfsleven en de overheid.

Onze systemen voor energie en digitale technologie, communicatie en data raken steeds meer met elkaar verweven. Het energiesysteem en het internet kunnen niet zonder elkaar. Het is zonder digitalisering volstrekt onmogelijk om een energiesysteem, dat bestaat uit miljoenen gebruikers en miljarden apparaten – die elk meerdere rollen vervullen, energie aanbieden en afnemen – over meerdere energiedragers, te bouwen en in stand te houden. Anders gezegd, het internet maakt een gedistribueerd en gedecentraliseerd energiesysteem mogelijk. Dat de noodzakelijke koppeling tussen ICT en energie er is, maakt de Digitaliseringsagenda duidelijk. Daarnaast wordt deze gebruikt om het programma Digitalisering voor de komende jaren aan te scherpen.

Digitalisering in het energiedomein raakt iedereen, én is van en voor iedereen. Daarom is de Digitaliseringsagenda niet alleen bedoeld voor de techneuten, maar voor iedereen die gelooft dat digitale technologie en energie samen méér zijn dan de som der delen: de beleidsmaker, de betrokken burger, de investeerder, de innovatie-enthousiasteling, de ethicus, de ondernemer en de energieprofessional.

Lees hoe het Programma Digitalisering invulling geeft aan de Digitaliseringsagenda.

Werkconferentie Topsector Energie

Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie 2022 lanceerde het programma Digitalisering de nieuwe Digitaliseringsagenda. Arash Aazami en Harold Veldkamp gingen met verschillende experts in gesprek over de Digitaliseringsagenda en de drie hoofdthema’s referentiearchitecturen, data en cybersecurity. Bekijk hieronder de sessies.