De Renovatieversneller

Het programma De Renovatieversneller heeft in 2020 niet geresulteerd in de beoogde opschaling van renovatieprojecten met woningcorporaties, ondanks alle inspanningen van RVO, het programmateam en alle ondersteuners. Het programma wordt nu onder leiding van het ministerie van BZK opnieuw vormgegeven. Vanuit Uptempo! hebben wij onze inzichten en adviezen gedeeld met het ministerie en blijven we bijdragen om het Renovatieversnellerprogamma tot een succes te maken, welke vorm het ook zal krijgen. In de loop van 2021 wordt hier meer nieuws over verwacht.

Om meer aandacht voor marktrijpe innovaties te krijgen in de beoogde Renovatieversnellervoorstellen is Uptempo in mei 2020 gestart met een maandelijkse reeks lunchwebinars. Deze reeks loopt heel 2021 door. Meer informatie over de lunchwebinars vindt u hier.

Een terugblik op 2020

Het programma De Renovatieversneller is in het leven geroepen om woningcorporaties, andere woningeigenaren en aanbieders van renovatie-oplossingen te helpen met het verduurzamen van woningen. De doelstellingen van het Renovatieversnellerprogramma en Uptempo! liggen in elkaars verlengde. De Renovatieversneller nodigt consortia uit om met innovatieve plannen te komen. En het doel van Uptempo! is eveneens de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen door innovatieve oplossingen te verbinden aan vragende partijen, als gemeenten, woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Daarom is Uptempo! gevraagd om De Renovatieversneller te ondersteunen.

26 augustus 2020 - Consortia werken samen aan hun aanvraag tijdens de speciale Schrijfdag

Tijdens de Schrijfdag in Utrecht kwamen consortia samen die aanvragen schrijven voor De Renovatieversneller 2020. In deze tranche is 20 miljoen beschikbaar voor woningcorporaties die gebundeld hun bezit aardgasvrij maken (of als eerste stap de warmtevraag beperken). Toepassing van innovatie die prijsdaling kunnen toepassen als gevolg van opschaling, levert punten op.

Bekijk hier het verslag van de Schrijfdag op 26 augustus 2020:

15 juli 2020 - Ruim 70 partijen verkennen samenwerking bij matchmakingevent rond Renovatieversneller

Vlak na opening na de regeling Renovatieversneller organiseerden Uptempo! en het programma De Renovatieversneller online een bijeenkomst waarin mogelijke partnerschappen werden verkend. Doel: gezamenlijk versnelling van de renovatie van de gebouwde omgeving realiseren. Ruim 70 partijen, waaronder jonge innovatieve ondernemers, gevestigde woningbouwcorporaties en enthousiaste aannemers en installatiepartijen, toonden hun bereidheid om samen te werken.

Wanneer consortia of ketenpartners elkaar gevonden hebben konden ze ervoor kiezen deel te nemen aan een speciale Schrijfdag om hun subsidieaanvraag voor De Renovatieversneller aan te scherpen. Er zijn daarnaast online spreekuren waarin experts vragen beantwoorden.

Januari 2020 - Bijeenkomsten om ketenconsortia te vormen

Op 20 en 22 januari kwam een select gezelschap innovatieve aanbieders op uitnodiging van Uptempo! bijeen in Utrecht. Kernvraag was: hoe komen we van projecten naar programma’s, naar continue, planbare bouwstromen? Lees het verslag over deze bijeenkomsten en de rol van system integration in het aardgasvrij maken van de woningvoorraad, hier.

De bijeenkomsten in januari 2020 gaven tevens aanleiding om een artikelenreeks over de realisatieketen en deze learningsheet over systeemintegratie op te stellen.