Archief van TKI Wind op Zee publicaties van voor 2019

Hier vindt u een overzicht van diverse publicaties die (in samenwerking met) het TKI Wind op Zee voor 2019 zijn verschenen.

Tevens kunt u diverse presentaties - die zijn gegeven op evenementen (mede) georganiseerd door TKI Wind op Zee - downloaden. Of bekijk relevant beeldmateriaal en diverse links naar interessante organisaties en relevante informatie.

Ancillary Services

Report: Ancillary services from offshore windfarms in the Netherlands (2015)

Decommissioning

Report: Lifecycle and de-commissioning offshore wind (2016)

Floating wind

Marktstudie: Floating wind (2016)

Golf- en getijdenenergie

Report: Dutch Wave & Tidal energy sector (2015)

Human Capital

Rapport: Learning communities 2018-2020 – Onderzoeksrapport - Wat maakt dat het werkt (2017)

Rapport: Learning communities 2018-2020 – Onderzoeksagenda - Uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen (2017)

Rapport: Learning communities 2018-2020 – Investeringsagenda - Samen zetten we de volgende stap (2017)

Rapport: Learning communities 2018-2020 – Pilotboekje – Leren door te doen: 20 initiatieven (2017)

Integratie in het energiesysteem (opslag, conversie, net op zee)

Rapport: Overzicht van Nederlandse waterstofinitiatieven, -plannen en -toepassingen (2017) 

Internationale activiteiten offshore wind

SET-Plan: Offshore Wind Implementation Plan (2018)

Kostenreductie

Report: Offshore Wind Cost Reduction Progress Assessment (2017)

Report: Cost reduction options offshore wind in the Netherlands (2015)

Report: International Comparison Cost Level OFW (2015)

Interesting article: Unravelling historical cost developments of offshore wind energy in Europe (2015)

Lange termijn ontwikkelingen

Report: Large scale development of wind energy in the Netherlands, far offshore and after 2023 (2016)

Logistiek

Vooronderzoek: Servicelogistics in de wind op zee markt (2015)

Offshore wind presentatie voor algemeen gebruik

Presentatie: ’Why explore the Netherlands voor offshore wind energy’ (2016)

Onderwatergeluid bij heien van offshore wind fundaties

Report: workshop 1 (2015)

Report: workshop 2 (2015)

Report: workshop 3 (2015)

R&D

Boek: FLOW Concurrerend door samenwerking (2016)

Book:  FLOW Competitive through cooperation (2016)

Subsidie

PPS-Toeslag (2018)

Report: Offshore wind subsidy schemes & tax regimes in 6 European countries (2015)

Supply Chain

Report: Offshore wind supply chain assessment (2014)

Systeemintegratie

TNO rapport: System Integration Offshore Energy; Innovation Project North Sea Energy (2016)

Test en demonstratie

Report: Inventory offshore wind test sites, Demand & supply in the Netherlands (2016)

Thuismarkt

PBL-rapport: Het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties (2016)

PBL-Essay: Eco-innovaties: Technologie voor windenergie (2016)

Verkennende studie: Het belang van een Nederlandse offshore wind thuismarkt (2013)

TKI Wind op Zee programma

Programma 2018 - 2019

Kennis- en innovatieagenda wind op zee 2016-2019 (2015)

Roadmap 2015 - 2020

Uitdagingen

Report: Long-term research challenges in wind energy – a research agenda by the European Academy of Wind Energy (2016)

Werkgelegenheid

Rapport: Invulling groeiende arbeidsvraag in offshore windsector vanuit offshore olie- en gassector (2018)

Windturbines

Report: Offshore wind turbine market developments in The Netherlands (2015)

Vindt hier recentere publicaties.