Evenementen

Welke slimme rol kunnen pps’en in het beroepsonderwijs spelen in de regionale energietransitie met voldoende vernieuwingskracht? Voldoende gekwalificeerde mensen en lerend vermogen zijn cruciaal om de klimaatdoelen te halen.
-
In maart 2021 zal de Rijksoverheid feestelijk stilstaan bij de start van het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe.