Evenementen

De Nederlandse industrie draait van oudsher op een combinatie van aardgas en restgassen. Om de industrie te verduurzamen, moet er veel veranderen. De elektrificatie van de maatschappij en de industrie neemt exponentieel toe.
Nigeria, het land met de grootste economie en bevolking in Afrika, is een echte economische motor op het continent.