Evenementen

-
“CO2 AS A FEEDSTOCK. THE NEXT GAME CHANGER IN THE TRANSITION TO FOSSIL FREE ENERGY AND RESOURCES?”
-
Discover the world of hydrogen and how the European hydrogen landscape looks like. Highlights of the Hydrogen Masterclass: - In cooperation with Hydrogen Europe
-
The European biogas market is set to witness strong growth on account of growing focus toward decarbonizing the energy sector supported by a multitude of legislative schemes and policies.
-
10 jaar geleden startte WaterstofNet een intense samenwerking rond waterstof op, met bedrijven en overheden in Vlaanderen en Nederland. Dit binnen het Interreg project ‘Waterstofregio’.
Ben je een innovatieve ondernemer in de energiesector en op zoek naar risicokapitaal? Kom in contact met investeerders door mee te doen aan de InvestorDay van InnovatieLink op 21 november 2019. Je kunt je inschrijven van 22 augustus tot 15 oktober.
Als schonere en stillere brandstof voor de scheepvaart en het wegtransport, komt (Bio-)LNG regelmatig in het nieuws. Niet altijd op een positieve manier.
-
Het tweejaarlijks waterstof-businessevent, dat op 4 en 5 februari 2020 voor de derde keer in Parijs plaatsvindt. Het is na de Hannover Messe het grootste waterstofevenement in Europa.