Evenementen

Op 28 maart a.s. organiseert Verbouwstromen van 15:00 - 16:30 uur een webinar voor lokale overheden en marktpartijen over financieringsinstrumenten voor woningeigenaren die willen verduurzamen.
Wat kan gebouw geïntegreerde zonne-energie voor jou betekenen?
Het Financieringsloket van de Topsector Energie organiseert op 30 maart weer een Energy Investor Day. Dit keer in nauwe samenwerking met Oost NL en KplusV.
In het lunchwebinar van 3 april kun je kennismaken met twee innovaties die in de wijkaanpak het verschil kunnen maken. Building Blocks is een initiatief van de succesvolle start up Energiebespaarders.
Op 3 april a.s. organiseert Verbouwstromen van 15:00 - 16:30 uur een webinar voor lokale overheden en marktpartijen over aanbestedingsregels voor gemeentes bij de verduurzaming van koopwoningen.
Leer van de ervaringen, zienswijzen en tips van Rob Bogaarts, die afgelopen jaren werkzaam was in diverse functies bij woningcorporaties
Hoe gaan we om met alle energiedata die in toenemende mate wordt uitgewisseld? Op verschillende niveaus en voor verschillende functionaliteiten. En welke afspraken zouden we hierover moeten maken? En hoe nemen we het publiek belang mee? 
Onder het thema ‘In de modderige praktijk’ neemt onze gastheer Webber Jan Oosting ons deze middag mee.
Op donderdag 13 april organiseren Gebruikersplatform Bodemenergie en de TU Eindhoven bij de universiteit een workshop over innovatieve opslagtechnieken.  
In de huidige wijkaanpakken zijn we volop aan het leren en ontwikkelen, en daarin gaat het ook regelmatig mis. Hoe kan je als woningcorporatie, gemeente, bewonersinitiatief en netbeheerder succesvol samenwerken in de energietransitie? Ken je elkaars wereld voldoende?