Evenementen

We willen groen hersteld uit de crisis komen. En we willen de energietransitie en de overstap naar duurzame bronnen versnellen. Daarom is het zo belangrijk om de financiering goed op orde te hebben.
Vanwege Covid-19 staan de live themamiddagen die Smart Energy NL met en voor haar leden organiseert on hold. Om kennisdeling te blijven stimuleren organiseren ze een nieuwe reeks online kennissessies.
Het grootste netwerk- en inspiratie platform voor marktleiders in de zonne-energie.  The Solar Future vindt plaats op 1 Juli 2021 in Utrecht & Online.
In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende p
In de middag van 26 augustus organiseren TKI Urban Energy en RVO gezamenlijk een kennissessie met als onderwerp: Internationaal onderzoek-overzicht van de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Tijdens de Solar Business Day presenteert onderzoeksbureau Dutch New Energy Research het Nationaal Solar Trendrapport, met daarin de meest essentiële cijfers over de Nederlandse PV-markt.
Legionellapreventie en -bestrijding zijn belangrijke randvoorwaarden binnen de warmtetransitie. Er is een groeiende vraag naar oplossingen voor gebouwisolatie en ruimteverwarming op een lagere temperatuur.
-
Samen bouwen aan de toekomst De bouw is ambitieus, innovatief, duurzaam en richtinggevend en ondanks uitdagende tijden, zeer toekomstgericht.
In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende p