Evenementen

We willen groen hersteld uit de crisis komen. En we willen de energietransitie en de overstap naar duurzame bronnen versnellen. Daarom is het zo belangrijk om de financiering goed op orde te hebben.
Topsector Energie biedt inzicht in financieringsmogelijkheden