Evenementen

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning waarin digitalisering een fundamentele rol speelt en er mede voor zorgt dat we op een heel nieuwe manier met energie omgaan.
Een van de sectoren die zich voor een zware opgave gesteld ziet om te verduurzamen is de industrie. Binnen de Klimaattafel Industrie zijn ambitieuze afspraken gemaakt, die worden uitgewerkt in het PIDI programma (Programma Infrastructuur Duurzame Industrie).
Op dinsdag 23 november organiseert de Topsector Energie haar jaarlijkse werkconferentie. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Live. Met een aantrekkelijk plenair programma en veel parallelle sessies over al onze verschillende onderwerpen.