Zon op Gebouw kennis- en netwerkbijeenkomst

Deelnemers gezocht Nationaal Consortium Zon op Gebouw

In 2019 hebben innovatieve ondernemers en organisaties waardevolle input geleverd voor het innovatieprogramma rond hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving. In 2020 gaan we samen uitvoering geven aan dit innovatieprogramma. De eerstvolgende stap is het formeren van integrale projectconsortia die in de MOOI regeling in 2020 een voorstel kunnen indienen. Op 20 februari a.s. zijn alle relevante partijen welkom in Utrecht om de samenwerking op te zoeken in het consortium Zon op Gebouw.

Houdt u zich bezig met innovatieprojecten voor het integreren van zonnestroom in de gebouwde omgeving en oplossingen voor energie-renovaties? Kom naar de netwerkbijeenkomst hierover op 20 februari a.s. in Utrecht, om u aan te sluiten bij een effectief samenwerkingsverband van (nationale, regionale, en lokale) overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties die actief zijn op dit vlak.

Programma

  • 13:30         Ontvangst
  • 14:00         Welkom en introductie – Wijnand van Hooff
  • 14:05         BIPV NL: rol, resultaten en plannen Ruud Derks, BIPV Nederland
  • 14:25         Ervaringen Innovatieprojecten Zon-PV Twan Smetsers, ScaleUp Capital 
  • 14:45         Pauze
  • 15:10         Ervaringen Innovatieprojecten Zon-PV Erik Teunissen, Berenschot
  • 15:30         Missiegedreven innovatie en subsidieregelingen in 2020 – Marco Kolkman, RVO
  • 16:00         Matchmaking nieuwe innovatieprojecten – Wijnand van Hooff en Robin Quax, TKI Urban Energy
  • 17:00         Afsluiting + borrel

Aanmelden

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u graag meer informatie over dit thema? Neem gerust contact op met Wijnand van Hooff (programmadirecteur zonne-energie) of Robin Quax (innovatieanalist zonne-energie).