Workshop vergunningen waterstoftankstations

Waterstof

Als onderdeel van het Interreg project Waterstofregio 2.0 worden waterstof tankstations ontwikkeld en gebouwd. Een deel is reeds gerealiseerd en hierbij zijn concrete ervaringen opgedaan op het vlak van vergunningen. Deze specifieke ervaringen en kennis rond vergunningen wil Waterstofnet delen. Met deze workshop wil men bovendien - naast de kennis opgedaan binnen het project Waterstofregio 2.0 - ook andere expertise die hieromtrent in Vlaanderen en Nederland bestaat bundelen. 
Daarom zijn, naast vertegenwoordigers van de bedrijven die binnen het het Waterstofregio 2.0 project een waterstof tankstation hebben ontwikkeld, twee gasten uitgenodigd die specifieke kennis hebben rond deze materie. Kristof Custers (VITO) geeft een presentatie over de stand van zaken van de BBT-studie (Beste Beschikbare Technieken) die in Vlaanderen wordt uitgevoerd.
Sander Lepelaar (Gemeente Den Haag) geeft een presentatie over de tussentijdse ervaringen met betrekking tot het nog te bouwen waterstof tankstation in Den Haag.
Bent u in uw dagelijkse werk bezig met vergunningen of bent u ondernemer met plannen op het gebied van waterstof?
Schrijf u dan vóór 8 november in voor deze workshop!