WindDay 2021

we

Nog meer dan voorheen kijken we kritisch naar een duurzaam pad voor economisch herstel, waarbij de klimaatdoelen ons leiden naar een leefbare en toekomstbestendige samenleving. Windenergie is een belangrijke accelerator voor de groene economie. Maar om alle windenergie in te passen in het energiesysteem, is een totale verandering van het systeem noodzakelijk. En er zijn nog een heleboel concrete opgaven waar de hele sector samen met de overheid mee aan de slag moet. 

Op 30 september vindt de WindDay plaats in Den Haag. Een uitgelezen kans om, na een lange periode van vooral virtuele bijeenkomsten, ook weer eens persoonlijk contact te hebben met sectorgenoten. Op deze dag geven diverse belangrijke keynote sprekers hun visie en gaan we in interactieve sessies met elkaar aan de slag om tot oplossingen te komen. Na afloop heb je concrete handvatten waarmee je de volgende dag al stappen kunt maken in deze enorme transitie.

De volgende uitdagingen staan centraal:

 • Windparken op zee: extra TWh elektriciteit beschikbaar
  Hoe passen we alle elektriciteit in in onze infrastructuur?
 • Opschalen hernieuwbare energie op land
  Hoe gaan we de capaciteit uit de RES’en realiseren?
 • Schaarse ruimte in Nederland
  Hoe kunnen we in de duurzame gebiedsontwikkeling de ruimte optimaal gebruiken?
 • Draagvlak en participatie stakeholders
  Hoe kun je een project dusdanig ontwikkelen dat de omgeving ook overtuigd is van het belang en ervoor openstaat?

 

Het TKI Wind op Zee organiseert een track NextGen Wind Energy tijdens de parallele sessies:

 • NextGen Wind Energy  
  Neem letterlijk een kijkje in de toekomst; wind op land en wind op zee innovaties van de toekomst presenteren zich, een key-note speaker geeft zijn of haar visie op de toekomst. Daarnaast kun je aan thematafels mensen ontmoeten die samen willen werken aan bijvoorbeeld systeemintegratie of multi-use. In de start-up zone staan jonge bedrijven met nieuwe windenergie innovaties die op zoek zijn naar partners, launching customers, etc. Kortom: deze track gaat over beleving, inspiratie en interactie.
   

Find out more