Weerbaarheidsworkshop industriële internet of things

-

De digitalisering van de industrie gaat onverminderd voort. Het internet of energy, intern of food en het industriële internet of things  zorgen voor een nieuwe graad van verbondenheid  die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Informatie, wel of niet geprocessed met artificial intelligence, gaat  door de gehele supply chain heen en  zorgt voor steeds  geavanceerde manieren van proces controle, logistieke optimalisatie en smart maintenance. Hiermee raakt de digitalisatie zowel machines, als logistieke stromen, productienetwerken en productieketens. Daarmee stijgt ook onze afhankelijkheid van een goed functionerend netwerk dat beschikbaar is en op tijd de juiste informatie levert.

Met de toegenomen afhankelijkheid en kwetsbaarheid stijgt ook de vraag naar een aanpak die bewustwording van de risico’s die ontstaan geeft alsmede de vraag naar een aanpak om deze risico’s te beperken.

In de workshop van 25 september bij ISPT  gebruiken we de aanpak die vanuit Agentschap Telecom  is ontwikkeld en passen deze toe op een case om daarna naar de eigen situatie te kijken.

U krijgt hiermee een eerste handvat om in een vijfstappen plan uw risico’s te inventariseren en te verlagen.

De workshop is 25 sept 10:00 – 12:30 met aansluitend lunch bij ISPT Amersfoort