Webinarreeks Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen - Zonne-energie

bedrijventerreinen

In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende partijen. Tegen welke issues loopt men aan, hoe kunnen we leren van elkaars aanpak? In vier sessies wordt er allerhande kennis uitgewisseld, wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen, en kan men vernieuwende inzichten opdoen over het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen in de volle breedte. In elke sessie wordt ingezoomd op een andere focusthema. Maak de hele serie mee, en krijg een totaalbeeld van alle issues die (kunnen) spelen en (mogelijke) oplossingen die al bestaan of ontwikkeld gaan worden.

Zonne-energie op bedrijventerreinen

Tijdens de vorige editie spraken we over duurzame warmte en koude, deze keer verleggen we onze focus naar het opwekken van hernieuwbare elektriciteit op bedrijventerreinen. Gegeven het grote potentieel en draagvlak voor zonnestroom op daken zullen we vooral inzoomen op de knelpunten en kansen voor zon op bedrijventerreinen. Naast een plenair programma zullen we in interactieve break-outs een aantal belangrijke knelpunten, zoals bijvoorbeeld netinpassing en de constructieve beperkingen van daken, doorlichten en onderzoeken wat en nu en de toekomst wél kan. Deelnemers kunnen hier meepraten een hun eigen ervaringen delen.

We hebben een vol programma met bijdragen van sprekers die allen vanuit een eigen expertise aan Zon op Dak werken. O.a. de Provincie Zuid-Holland, Prologis, Econnetic, Enexis en Alfen zullen hun verhaal doen. In een afsluitende paneldiscussie maken we de balans op en daarna is er ook nog gelegenheid voor digitaal netwerken.

Programma

14:30 uur: Start en Welkom

14:35 uur: Roderik von Meyenfeldt van Prologis Vastgoed met een 'perspectief zon op dak vanuit een vastgoedaanbieder'

14:50 uur: Anouk Iuzzolino van Provincie Zuid-Holland met een 'aanvalsplan zon op dak'

15:05 uur: Erik van Marrewijk van Econnetic over het concept 'Zon op bedrijfsdaken'

15:22 uur: Break-outsessies

  1. Constructieve beperkingen daken (met Wouter Vink van Systemiq en Huib van den Heuvel van Solarge)
  2. Netinpassing (met Evert Raaijen van Alfen en Ton van Cuijk van Enexis)
  3. Businesscase Zon op dak (met Michiel Sluimers van Sunrock en Jasper Lemmens van DNV)
  4. Wind bij bedrijventerreinen (met Armando Aerts van Antea Group)

16:10 uur: Paneldiscussie met Roderik van Meyenfeldt, Erik van Marrewijk, Michiel Sluimers en Jasper Lemmens. 

16:40 uur: Matchmaking

Zet de data alvast in de agenda:

Interessant voor midden- en kleinbedrijf gevestigd op bedrijventerreinen, eigenaren van utiliteitsgebouwen en bedrijfshallen, parkmanagers, assetmanagers, duurzaamheidsmanager of -adviseurs, architecten, transitievisiemakers, gemeenten, omgevingsdiensten, ondernemersverenigingen, bedrijfskringen en verenigingen van bedrijventerreinen.

Aanmelden en informatie

Aanmelden 

Datum: 6 juli 2021

Tijd: 14:30 - 17:00 uur

Plaats: Online, na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor aanvang van het webinar een link in uw mailbox.

Deze webinarreeks wordt georganiseerd door TKI Urban Energy in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.