Webinarreeks Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen - Warmte & Koude

bedrijventerreinen

In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende partijen. Tegen welke issues loopt men aan, hoe kunnen we leren van elkaars aanpak? In vier sessies wordt er allerhande kennis uitgewisseld, wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen, en kan men vernieuwende inzichten opdoen over het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen in de volle breedte. In elke sessie wordt ingezoomd op een andere focusthema. Maak de hele serie mee, en krijg een totaalbeeld van alle issues die (kunnen) spelen en (mogelijke) oplossingen die al bestaan of ontwikkeld gaan worden.

Zet de data alvast in de agenda:

Interessant voor midden- en kleinbedrijf gevestigd op bedrijventerreinen, eigenaren van utiliteitsgebouwen en bedrijfshallen, parkmanagers, assetmanagers, duurzaamheidsmanager of -adviseurs, architecten, transitievisiemakers, gemeenten, omgevingsdiensten, ondernemersverenigingen, bedrijfskringen en verenigingen van bedrijventerreinen.

Webinar #1: Warmte & koude op bedrijventerreinen

Warmtevraag en aanwezige restwarmtebronnen maken bedrijventerreinen interessant voor de ontwikkeling van warmtenetten. In plaats van warmte te lozen op oppervlaktewater en/of de buitenlucht kan warmte onderling worden uitgewisseld en kan een grote duurzame slag gemaakt worden. Wat zijn de uitdagingen en kansen? Welke innovaties zijn er? En hoe organiseer je warmteuitwisseling? Tijdens dit webinar gaan we in op deze vraagstukken en halen we het net op van de laatste innovaties en ontwikkelingen. Krijg pitches van innovators en leer van voorbeeldprojecten.

Aanmelden en programma

Het programma is bijna definitief. U kunt in ieder geval bijdragen verwachten van: 

  • Bert Strijker en Ruben Schutte die een toelichting geven op de opzet van een Versnellingsprogramma voor de verduurzaming van bedrijventerreinen (vanuit BZK);
  • Mark Welle van Kuijpers Ecopartners licht een aantal recente voorbeeldprojecten toe (onder meer de Hermitage);
  • Arjen de Jong van BlueTerra vertelt over enkele recente WK-studies en
  • Stan Verstraete neemt ons mee in het project om datacenter-warmte op bedrijventerrein Waarderpolder te ontsluiten voor de omringende bedrijven.

 

Aanmelden 

Deze webinarreeks wordt georganiseerd door TKI Urban Energy in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het webinar is terug te kijken op deze pagina.