Webinarreeks Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen - Energierenovaties

bedrijventerreinen

In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende partijen. Tegen welke issues loopt men aan, hoe kunnen we leren van elkaars aanpak? In vier sessies wordt er allerhande kennis uitgewisseld, wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen, en kan men vernieuwende inzichten opdoen over het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen in de volle breedte. In elke sessie wordt ingezoomd op een andere focusthema. Maak de hele serie mee, en krijg een totaalbeeld van alle issues die (kunnen) spelen en (mogelijke) oplossingen die al bestaan of ontwikkeld gaan worden.

Energierenovaties op bedrijventerreinen

Voor het verduurzamen van bedrijventerreinen zijn de kleine en middelgrote ondernemers die er gevestigd zijn essentieel. Het zijn hún bedrijfsprocessen, hún gebouwen die worden verduurzaamd. Hoe vinden facilitair medewerkers, gebouweigenaren en parkmanagers passende innovatieve producten en diensten? Welke opties zijn er voor een gezamenlijk aanpak op het terrein? Welke cross-overs zijn er met thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit? Welke dialoog moet gevoerd worden met bedrijfsverenigingen, omgevingsdiensten, gemeenten en provincies? Kortom, er is werk aan de winkel. Tijdens het derde webinar in de reeks over verduurzamen van bedrijventerreinen zoeken we samen naar antwoorden op deze vragen en werken we toe naar een integraal onderzoeksprogramma om de laatste hobbels weg te nemen en de kansen voor verduurzaming te verzilveren.

Zet de data alvast in de agenda:

Interessant voor midden- en kleinbedrijf gevestigd op bedrijventerreinen, eigenaren van utiliteitsgebouwen en bedrijfshallen, parkmanagers, assetmanagers, duurzaamheidsmanager of -adviseurs, architecten, transitievisiemakers, gemeenten, omgevingsdiensten, ondernemersverenigingen, bedrijfskringen en verenigingen van bedrijventerreinen.

Aanmelden en programma

Programma

Pitches

Pauze

Praktijkvoorbeelden bedrijventerreinen

Activatie en afsluiting

 

Aanmelden 

Deze webinarreeks wordt georganiseerd door TKI Urban Energy in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.