Webinarreeks Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen - Elektrificatie

bedrijventerreinen

In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende partijen. Tegen welke issues loopt men aan, hoe kunnen we leren van elkaars aanpak? In vier sessies wordt er allerhande kennis uitgewisseld, wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen, en kan men vernieuwende inzichten opdoen over het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen in de volle breedte. In elke sessie wordt ingezoomd op een andere focusthema. Maak de hele serie mee, en krijg een totaalbeeld van alle issues die (kunnen) spelen en (mogelijke) oplossingen die al bestaan of ontwikkeld gaan worden.

LET OP NIEUWE DATUM: dit webinar is verplaatst van 26 oktober naar 12 oktober. 

Alle webinars uit deze reeks op een rijtje:

Interessant voor midden- en kleinbedrijf gevestigd op bedrijventerreinen, eigenaren van utiliteitsgebouwen en bedrijfshallen, parkmanagers, assetmanagers, duurzaamheidsmanager of -adviseurs, architecten, transitievisiemakers, gemeenten, omgevingsdiensten, ondernemersverenigingen, bedrijfskringen en verenigingen van bedrijventerreinen.

Aanmelden en programma

 • 14:30 Welkom en introductie - Maarten de Vries
  Uw host Maarten de Vries heet u welkom en geeft een introductie over elektrificatie van bedrijventerreinen, de problemen die erbij optreden en de huidige markttrends.

 • 14:45 Netbeheerdersperspectief - Etienne Neervoort
  De elektrificatie van bedrijventerreinen resulteert steeds vaker in netcongestie. Daardoor kunnen bedrijven en nieuwe zonnedaken niet meer automatisch aangesloten worden. Ettienne Neervoort van Alliander gaat in op de visie van een netbeheerders op deze problematiek. Wat kan er nu al wel? En welke kansen liggen er in de toekomst?

 • 15:00 Gemeentelijk perspectief - Joep Poot
  Gemeentes zijn hard bezig met de verduurzaming van hun regio, maar ook zij lopen er tegen aan dat door netcongestie op bedrijventerreinen hun duurzaamheidsplannen vertraging oplopen of zelfs geen doorgang kunnen vinden. Joep Poot van gemeente Leeuwarden vertelt over de uitdagingen die zij ervaren door beperkte netcapaciteit, en hoe zij hiermee omgaan.

 • 15:10 Elektrische (goederen)vervoer en laadinfra - Robert van de Hoed
  De groei van elektrische (goederen)vervoer biedt een uitdaging op zichzelf voor bedrijventerreinen. Ca 80% van de laadsessies zullen plaatsvinden op bedrijventerreinen. De werkgroep Logistiek onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is opgezet om laadinfrastructuur niet de beperkende factor te laten zijn bij elektrificering van logistiek. De NAL Werkgroep voorzitter Robert van de Hoed van NKL Nederland gaat dieper in op de uitdagingen en welke stappen binnen de NAL worden gezet.

 • 15:20 Pauze 5 min

 • 15:25 Flexibiliteit en huidige verdienmodellen - Jeffrey Bartels
  Flexibiliteit kan een oplossing bieden voor de verschillende problemen die opspelen bij elektrificatie van bedrijventerreinen. Jeffrey Bartels van Ed.Mij zal aan de hand van verschillende casussen uitéénzetten welke verdienmodellen er nu al bestaan.

 • 15:45 Pitch: Achter-de-meter oplossingen - Emile Berckmoes
  Er komt steeds meer vraag vanuit bedrijven om slimmer met hun energiestromen om te gaan. Emile Berckmoes van Sympower zal uitéénzetten hoe ze bij Sympower de klantvraag zien veranderen en zal vertellen wat zij van plan zijn om bedrijven te helpen om flexibeler met hun energie om te gaan.

 • 15:55 Pitch: Grootschalige laadpleinen - Paul Noom
  Steeds meer bedrijven stimuleren dat hun werknemers elektrisch gaan rijden. Als het aantal laadpalen bij bedrijven stijgt, ontstaan er ook kansen voor slimme aansturing. Paul Noom van Kropman Installatietechniek gaat in op de technische mogelijkheden én de behoefte van de klant.

 • 16:05 Pauze 10 min

 • 16:15 Collectieve aanpak op bedrijventerreinen - André Simonse
  Hoe kan je samen de handen ineen slaan als de netcapaciteit beperkt is? Welke oplossingen zijn er om dit probleem collectief aan te pakken? André Simonse van Firan zal uitleggen wat voor collectieve oplossingen er mogelijk zijn en hoe deze bijdragen aan het oplossen van netcongestie en onbalans.

 • 16:35 Pitch: Hoe organiseer je je als bedrijventerreinen? - Joris Knigge
  Binnen de Regionale Energie Strategieën (RES) komt er steeds meer aandacht voor de rol van bedrijfsterreinen in de lokale energietransitie. Joris Knigge van NP-RES vertelt over de proeftuinen waarin zij onderzoeken hoe deze collectieve aanpak georganiseerd kan worden.

 • 16:45 Flexscan voor bedrijventerreinen - Bart Kaas
  Bedrijventerreinen die graag collectief hun energiestromen willen regelen en aan de slag willen met flexibiliteit, weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Bart Kaas van TNO vertelt over de Flexscan die TNO in samenwerking met marktpartijen ontwikkelt om snel en duidelijk te bepalen waar de potentie voor slimme aansturing op bedrijventerreinen zit.

 • 16:55 Afsluiting - Maarten de Vries

 

Aanmelden 

Deze webinarreeks wordt georganiseerd door TKI Urban Energy in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.