Webinarreeks Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen - Elektrificatie

bedrijventerreinen

In deze webinarreeks willen we inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen, in kaart brengen welke de kansen en uitdagingen er zijn rond het verduurzamen utiliteit- en bedrijfsgebouwen, de innovatiebehoeftes op dat vlak verkennen en zoekers samenbrengen met aanbiedende partijen. Tegen welke issues loopt men aan, hoe kunnen we leren van elkaars aanpak? In vier sessies wordt er allerhande kennis uitgewisseld, wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen, en kan men vernieuwende inzichten opdoen over het verduurzamen en renoveren van bedrijventerreinen in de volle breedte. In elke sessie wordt ingezoomd op een andere focusthema. Maak de hele serie mee, en krijg een totaalbeeld van alle issues die (kunnen) spelen en (mogelijke) oplossingen die al bestaan of ontwikkeld gaan worden.

LET OP NIEUWE DATUM: dit webinar is verplaatst van 26 oktober naar 12 oktober. 

Zet de data alvast in de agenda:

Interessant voor eigenaren van utiliteitsgebouwen en bedrijventerreinen, parkmanagers, assetmanagers, duurzaamheidsmanager of -adviseurs, architecten, transitievisiemakers, gemeenten, omgevingsdiensten, ondernemersverenigingen, bedrijfskringen en verenigingen van bedrijventerreinen.

Aanmelden en programma

Meer informatie over het programma volgt.

Aanmelden 

Deze webinarreeks wordt georganiseerd door TKI Urban Energy in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.