Webinar: Versnelling van de regionale energietransitie beroepsonderwijs

PPS

Welke slimme rol kunnen pps’en in het beroepsonderwijs spelen in de regionale energietransitie met voldoende vernieuwingskracht? Voldoende gekwalificeerde mensen en lerend vermogen zijn cruciaal om de klimaatdoelen te halen.

In regio’s, sectoren en samenwerkingsverbanden gebeurt veel moois, maar vaak versnipperd. Met een regionale energiestrategie (RES) versnellen partijen de energietransitie in hun regio. Ze komen tot een zorgvuldige keuze voor duurzame energieopwekking en de ruimtelijke inpassing van de infrastructuur die daarvoor nodig is. Maar wat betekent dat voor human capital?

Luister en denk mee in het webinar op donderdag 4 maart 2021 met gastspreker Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland.
Kijk hier voor meer informatie over het webinar en voor de aanmeldpagina.
Het webinar start om 12.00 en duurt tot 13.30.

Dit webinar is interessant voor jou als je werkzaam bent bij een:

  • MBO/HBO instelling: De energietransitie brengt verandering met zich mee. Opleidingen zullen hierin mee moeten gaan, zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Wat betekent deze energietransitie concreet voor onderwijs en bijscholing? Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit bedrijfsleven en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • PPS: De energietransitie brengt verandering met zich mee. Opleidingen en bedrijven in de regio zullen nog meer de samenwerking aan moeten gaan zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Waar ligt de kracht van een pps en op welke manier kun je als pps bijdragen aan het groen herstel? Hoe breng je jezelf in positie aan de juiste tafels?Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • Bedrijf: De energietransitie vraagt veel van bedrijven. Voor welke opgaves kom jij te staan? En wat vraagt dat van je innovatie en R&D? en van je mensen? Moeten ze bijgeschoold worden en hoe ga je dat doen? Als er nu niks gebeurt dan ontstaat er straks een groter tekort aan geschoolde mensen. Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit onderwijs en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • Overheid: De energietransitie heeft impact op de regionale economie: De RES-sen vragen om regie. Duurzame innovaties krijgen massa en een bedrijfsmodel.Dit alles heeft impact op de regionale arbeidsmarkt. Opleidingen en bedrijven in de regio zullen nog meer de samenwerking aan moeten gaan zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Welke stimulerende en faciliterende rol speel je daar in als overheid?

Dit webinar is de eerste uit een reeks van vijf waarin de rol van pps’en centraal staat bij groen herstel uit de coronacrisis. En wordt aangeboden door Topsector Energie, Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Programma RES, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.