Webinar: Switch naar het hybride energiesysteem

windmolen

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? TNO organiseert een webinar dat inzicht geeft in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem. 

We maken een energietransitie door waarbij wind- en zonne-energie de belangrijkste energiebronnen van ons toekomstige energiesysteem zijn. Het variabele karakter van deze bronnen vergroot de behoefte aan flexibiliteit in het systeem, ook vanwege de enorme industriële elektrificatie. Opslag en waterstofproductie brengen evenwicht in het systeem en warmte- en waterstofproducten openen nieuwe markten.

Ontdek technologische en maatschappelijke oplossingen van het toekomstige energiesysteem en de SWITCH-faciliteit van TNO en Wageningen Research: een unieke hybride duurzame energiecentrale op kleine schaal.

Bekijk het programma en meld je aan op de website van TNO