Webinar Smart Energy Community: Build Together!

Smart Energy Community

De rol van data & IT-platforms in de slimme aansturing van gebouwen

Tijdens dit webinar staan we stil bij het belang van data-uitwisseling. Willen we slimme energiediensten realiseren, dan is het essentieel dat verschillende apparaten, organisaties en energiemarkten met elkaar kunnen communiceren. Data vormt daarbij een gedeelde ‘taal’. Maar hoe krijgen we toegang tot de juiste data? En welke rol spelen IT-platforms om verschillende actoren te verbinden?

Programma

Welkom
Uw moderator is: Maarten de Vries | TKI Urban Energy.

Blockchain biedt toegang tot energiemarkten
Hoe kunnen we kleinschalige flexibiliteit uit de gebouwde omgeving inzetten om onbalans op het stroomnet te voorkomen? Len Wismeyer van TenneT gaat in crowd balancing platform Equigy. Met behulp van blockchain-technologie wordt mogelijk gemaakt dat consumenten en mkb op laagdrempeligere wijze toegang krijgt tot de onbalansmarkten van TenneT.

Twee inspirerende Powerpitches

Jan van Noordenne van Spectral vertelt over hun zelflerend regelsysteem waarmee eenvoudige gebouwbeheersystemen ook dynamisch aangestuurd kunnen worden, bijvoorbeeld op basis van weersvoorspellingen, beschikbaarheid van eigen zonnestroom of snelle fluctuaties in energieprijzen.

Heine van Wieren van OrangeNXT gaat in op EnergyNXT. Dit IoT-platform maakt het mogelijk om energieproductiemiddelen en energieverbruikende apparatuur op elkaar af te stemmen en slim in te zetten voor verschillende doelstellingen.

Meerdere leveranciers op één aansluiting
Dankzij het principe ‘Meerdere Leveranciers op één aansluiting’ (MLOEA) is het mogelijk om als gebruiker verschillende energiecontracten af te sluiten op hetzelfde adres met diverse leveranciers. Daarvoor is nu nog een extra en dure slimme meter nodig. Koen de Natris van Alliander bespreekt het project ‘meetdata derden’ waarin wordt gewerkt aan een meer eenvoudige en betaalbare oplossing, door rechtstreeks data uit laadpalen en boilers te gebruiken.

Informatie en aanmelden

Datum en tijd: 1 november 2021 van 15:00 - 16:00 uur

Aanmelden kan via onderstaande knop

Aanmelden