Webinar: Legionella in de energietransitie

Tapwater douche

Legionellapreventie is een belangrijke randvoorwaarde voor de warmtetransitie. De warmtetransitie brengt nieuwe uitdagingen voor legionellapreventie met zich mee in de vorm van warmere omgevingstemperaturen (zowel in het gebouw als de ondergrond) en door dode leidingen na (energie)renovaties. Tegelijkertijd brengt het voldoen aan de huidige legionella-wetgeving uitdagingen met zich mee voor een duurzame warmtetransitie.

LET OP: dit evenement is verplaatst. De nieuwe datum is 9 september 2021.

Huidige veelvoorkomende compressiewarmtepompen laten zien dat ze, in combinatie met voorraadtoestellen, zonder problemen warm tapwater kunnen leveren op 55 graden. Maar in de winter zijn de lucht en het inkomend water uit het waternet kouder. Hierdoor moet er voor warmtapwaterbereiding hogere temperatuurverschillen overwonnen worden en, in combinatie met een koudere lucht, werken vooral lucht/water-warmtepompen dan met een lagere COP. In combinatie met de elektriciteitsvraag voor ruimteverwarming kan dit bijdragen aan een hogere piekbelasting op wijkniveau. In het geval van HT-warmtenetten, vindt er in de zomer veel warmteverlies plaats door het leveren van warmte voor alleen de warmtapwatervoorziening van gebouwen. De vraag is dus, hoe kunnen we warm tapwater opwekken dat aan de legionella-wetgeving voldoet op een (energie)efficiëntere en betaalbare manier? Hoe verhouden nieuwe tapwaterinnovaties zich tot de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kritiekpunten op de huidige legionellawetgeving?

Tijdens een webinar op donderdag 9 september geven wij antwoord op deze vragen en presenteren wij een eerste conceptversie van het kennisdossier “Legionella in de energietransitie.” Dit kennisdossier geeft een overzicht van de legionellawetgeving, de meest veelvoorkomende beheerstechnieken en nieuwe innovaties voor zowel legionellapreventie als duurzame tapwaterproductie. Ook worden in het dossier een aantal kritiekpunten op de huidige wetgeving toegelicht.

Dit webinar is met name interessant voor installateurs, fabrikanten, system integrators, innovators en (lokale) overheden.

Programma

Dit evenement zal online plaatsvinden. Na de aftrap zal het kennisdossier gepresenteerd worden. Aan het einde van de sessie is er ruimte om vragen van de deelnemers te behandelen:

Details

Datum en tijd: 9 september 2021,14:00-15:30 uur.

Link naar livestream: Enkele dagen voor aanvang ontvangt u de link voor online deelname en overige informatie. De bijeenkomst wordt opgenomen, dus later terugkijken is ook mogelijk.

Aanmelden