Webinar: Integrale aanpak wijkuitvoeringsplannen

Resourcefully

De transitie maken zonder een stroominfarct te veroorzaken vereist écht integrale planning, implementatie en sturing van alle energie componenten, zoals laden van elektrisch vervoer, zonne-opwek, batterij opslag, verwarming en verkoeling.

Integrale aanpak en gezamenlijke besluitvorming

Resourcefully heeft een wijktransitie adviesproces en dashboard ontwikkelt (binnen de TKI Urban Energy project B-DER) om per wijk scenario’s met verschillende integraal aanpak te visualiseren en besluitvorming mogelijk te maken. Recentelijk heeft het bestuur van Heerhugowaard deze aanpak omarmd in een integraal transitieplan voor het Stationsgebied. In Amsterdam zijn samen met Waternet transitiescenario’s voor het KNSM eiland gemaakt om samen beslissingen te maken met de energiecommissie. In Arnhem kijken ze naar mogelijkheden om zoveel mogelijk energie-zelfvoorzienend te zijn, met hulp van een buurt batterij.

Met de ervaringen van deze projecten verdiepen wij ons in dit webinar in het belang van integrale toekomst scenario's en een visualisatie tool voor gezamenlijke besluitvorming.

Het programma

14.55   Webinar open (inloop)

15.05   Welkom door moderator TKI Urban Energy (Maarten de Vries) en introductie Webinar samen met Resourcefully (Hugo Niesing).
Context van energietransitie, warmtetransitie en de noodzaak van een geïntegreerde aanpak om b.v. ‘stroom-infarct’ te voorkomen.

15.20   Warmte, mobiliteit én energie transitie scenario’s voor het KNSM eiland Resourcefully (Hugo Niesing) en WaterNet (Stefan Mol)
Focus op energiescenario ontwikkeling voor het KNSM eiland (Amsterdam) met de OHG energiecommissie. Het belang van een holistische aanpak voor bewoners.

15.45   Gezamenlijke integrale transitie planning met meerdere stakeholders in vernieuwd Stationsgebied – Gemeente Dijk en Waard (Jan Thijs Dijkstra)
Het communicatie en planning traject samen met de stakeholders in Heerhugowaard.

16.10   Coffee pauze & interactieve quiz / publiekspeiling

16.25   Wat betekent de buurt batterij voor (of tegen) lokale net congestie en wie stuurt de batterij? – Gemeente Arnhem (Peter Swart)
Het proces rond de energietransitie van de Saksen Weimar wijk in Arnhem. De noodzaak en nut van een buurt batterij en de vraag over wie de batterij gaat sturen.

16.45   Closing remarks door TKI Urban Energy (Maarten de Vries) en Resourcefully (Hugo Niesing)

17.00   Einde
 

Meld je nu aan